Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Februar 2016

Månedens billede (124)

Funktionærbygningen til venstre, der også rummede diverse depoter, var via en 'tunnel' i form af en gennemgangsbygning forbundet med sengeafdelingen til højre. Gennemgangsbygningen er ikke synlig på billedet pga. bevoksningen i hospitalshaven. Foto: Stender

Som Månedens billede har vi valgt et postkort med Ortopædisk Hospital som motiv. Ortopædisk Hospital blev opført på hjørnet af Ringgaden og Randersvej i årene 1938-1940 og blev indviet 7. december 1940.

Bygningerne er tegnet af arkitekterne C.F. Møller og Harald Gad. Hospitalet afløste en midlertidig ortopædisk klinik, der havde befundet sig i det gamle amtssygehus på Ingerslevs Boulevard.

I 1990'erne flyttede hospitalsfunktionerne til andre lokaliteter, hvorefter bygningerne blev ombygget af C.F. Møllers Tegnestue til brug for hovedsagelig Det Teologiske Fakultet, men også for dele af universitetets fællesadministration.

I 2011, hvor Det Teologiske Fakultet opløstes, blev hele byggeriet inddraget til fællesadministrative funktioner - dog bortset fra de auditorier, som siden ombygningerne i slut-90'erne havde været at finde i en bygning langs Nordre Ringgade.