Aarhus Universitets segl

Februar 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (127)

Februar 2016 (1): Månedens billede: Ortopædisk Hospital

Månedens billede har Ortopædisk Hospital som motiv. Ortopædisk Hospital er tegnet af arkitekterne C.F. Møller og Harald Gad og blev opført på hjørnet af Ringgaden og Randersvej i årene 1938-1940 og indviet 7. december 1940. I 1990'erne flyttede hospitalsfunktionerne til Skejby, og bygningerne blev ombygget til brug for hovedsagelig Det Teologiske Fakultet, men også for dele af universitetets fællesadministration. Siden 2011 har hele byggeriet rummet fællesadministrative funktioner. 

Februar 2016 (2): Dirigentklokker fra Handelshøjskolen (ASB)

To dirigentklokker fra konsistorium på Handelshøjskolen i Aarhus/ASB er blevet overdraget til AU Universitetshistories samlinger af forhenværende BSS-dekan Svend Hylleberg. På den mindste forefindes en sålydende inskription: "FRA STYRELSESRÅDET 18. OKTOBER 1968", og klokken bærer tydelige spor efter en påmonteret rund insigniumsplakette eller lignende - der rimeligvis kan tænkes at have båret institutionens segl.

Februar 2016 (3): 100 år siden Poul Meyer blev født

Den 2. februar 2016 er det 100 år siden, Poul Meyer kom til verden. Poul Meyer og Erik Rasmussen blev i 1959 udnævnt til professorer i det nyoprettede fag Statskundskab. Mens Poul Meyer, der oprindelig var jurist, blev ansat ved Det Økonomiske og Juridiske Fakultet, blev Erik Rasmussen, som var historiker, ansat ved Det Humanistiske Fakultet. En ofte hørt anekdote fra det såkaldte professorvældes sidste epoke knytter sig til Poul Meyers navn.

Februar 2016 (4): Repræsentant for Den Gamle By på research-besøg

I 2017 åbner den stort anlagte underjordiske udstilling "Aarhus fortæller" i Den Gamle By. En af hovedhistorierne i seneste periode bliver uddannelsesbyen Aarhus med fokus på de højere uddannelsesinstitutioners betydning for byen og omvendt. Projektmedarbejder Christian Rasmussen (herover) har i den anledning aflagt en række research-besøg hos AU Universitetshistorie.

Februar 2016 (5): Legetøj fra professorvilla i parken modtaget

Legetøj, der har befundet sig i professor Torsten Dahls professorvilla i Universitetsparken og der været anvendt af de syv dahlske børn - hvoraf det ældste fødtes i 1929 - og disses efterkommere gennem mange år, er blevet overdraget til den universitetshistoriske samling. Genstandene, der antages hovedsagelig at stamme fra 1930'erne, er blevet overdraget af Elisabeth Glasius på familiens vegne.

Februar 2016 (6): Informant og donator Jakob Rod er død, 94 år

Fhv. seminarieforstander, cand.theol. Jakob Rod er i december 2015 afgået ved døden, 94 år gammel. Da de fire første cand.theol.er udgik fra Aarhus Universitet - det var i 1945 - var Jakob Rod blandt disse. Han gav i 1997 erindringsinterview til AU Universitetshistorie og overdrog arkivalsk materiale fra studietiden. Jakob Rod har gennem årene hjulpet med opklaring af universitetshistoriske spørgsmål.

 


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorie >                      Udvalgte mærkedage 2016 >