Aarhus Universitets segl

Nørrevang > Ortopædisk Hospital > Aarhus Universitet

  

Nørrevang anno 1936. Murstenshusene, der troner over husvildebarakkerne, var de først opførte i Tåsingegades østende. (Ukendt fotograf. Original i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling).

Husvildebebyggelsen Nørrevang blev anlagt i 1919, og forsvandt igen en lille snes år senere, da Ortopædisk Hospital skulle opføres på stedet.

  

Samme lokalitet som på det øverste billede - 74 år senere - og med husene i Tåsingegade set fra nogenlunde samme vinkel. Til højre (på optagelsestidspunktet) Aarhus Universitets Center for Registerforskning. (Foto Universitetshistorisk Udvalg januar 2009).

Husvildebebyggelsen Nørrevang ud mod Niels Ebbesensvej (Randersvej) i august 1935. (Foto Aage Fredslund Andersen. Original i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling).

    

Samme lokalitet som på billedet ovenover. Ortopædisk Hospitals bygninger blev overtaget af Aarhus Universitet i årene omkring 2000. Til venstre Det Teologiske Bibliotek og til højre herfor Center for Registerforskning. (Foto Universitetshistorisk Udvalg januar 2009).

Nørrevang var den fjerde barakby for husvilde, som blev opført i Århus i årene forud for 1920. Læs mere om fænomenet på Bymuseets hjemmeside.