Aarhus Universitets segl

Februar 2017

Månedens billede (136)

Nytårsgilde anno 1930

I 1929 havde man for første gang afholdt en studenterrevy i Aarhus. Året efter - den 25. januar 1930 - skete det anden gang. Det skete i regi af Studenterforeningen i Aarhus, og det foregik i forbindelse med foreningens nytårsgilde, som fandt sted i 'Koncertpalæet' dvs. den bygning i Kannikegade, som siden 1927 havde huset Det jydske Musikkonservatorium, og hvor Studenterforeningen også havde lokaler.

Talerne

Efter at Studenterforeningens ledende senior, politimester Høegh-Guldberg, havde holdt "en lille fornøjelig Tale", gik docent Christen Møller på talerstolen og holdt sin nytårstale, der ikke mindst drejede sig om, hvordan Universitetsundervisningen i Jylland og Studenterforeningen på smukkeste vis supplerede hinanden.

Nytårsrevyen

Så gik tæppet op i den store sal, og revyen "Sjælevandring i fire Tider" gik i gang.

Første akt udspillede sig i middelalderen i Riis Skov, hvor Dronning Margrete afslørede "den Sten, der skulde blive en Grundsten for Universitetet i Aarhus og et skel mellem den højeste Oplysning - og dem, der bor paa den anden Side af Stenen." Handlingen gik så ud på, at syd- og sønderjyske kræfter ville have stenen flyttet bort fra Aarhus og ned i de sydlige egne - altså med klare referencer til 1920'ernes jyske universitetskamp.

Anden akt foregik i Søften på Holbergs tid, hvor "stud.jur. Erasmus Montanus" og Per Degn drøftede forholdene på "Bjerget", og i tredje akt. hvor vi er i "Nutiden", prøver "Hostrups Aand" forgæves at finde en plads "blandt de Aarhus-Studenter", men afgår ved døden.

Fjerde akt er kastet ud i den fjerne fremtid - nemlig hundrede år frem fra 1930 til 2030. Her er Marselisborg Studentergaard blevet overflyttet til Den Gamle By, og universitetet har nu "50 Fakulteter" og "flere Hundrede Docenter" - men mangler stadig "Den officielle Anerkendelse" (i 1930 havde man endnu kun påbegyndt opbygning af et enkelt fakultet, og der var på det tidspunkt 7 docenter).

Souper og dans

Efter revyen samledes senioratet og skuespillerne til souper, mens festens øvrige deltagere efter en pause tog fat på dansen, og ballet sluttede først "hen paa Morgenstunden".

Alle citater herover stammer fra det nummer af Den jydske Akademiker, som udkom 5. februar 1930.