Aarhus Universitets segl

Februar 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (139)

Månedens billede: Nytårsrevy 1930 i Studenterforeningen

Første akt i Studenterforeningens nytårsrevy 1930 udspillede sig i middelalderens Riis Skov, hvor Dronning Margrete afslørede "den Sten, der skulde blive en Grundsten for Universitetet i Aarhus og et skel mellem den højeste Oplysning - og dem, der bor paa den anden Side af Stenen." Handlingen gik så ud på, at syd- og sønderjyske kræfter ville have stenen flyttet bort fra Aarhus og ned i de sydlige egne - altså med klare referencer til 1920'ernes jyske universitetskamp.

75 år siden Det Teologiske Fakultet blev oprettet

4. februar 2017 er det 75 år siden, Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet blev oprettet. Det foregik på den måde, at en professor og en docent ved Det Humanistiske Fakultet 4. februar 1942 afholdt et møde og i en nyanskaffet protokol proklamerede det nye fakultets konstituering. (Fakultetet blev i 2011 sammen med Det Humanistiske Fakultet og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) en del af hovedområdet Arts).

Ny bog om aarhushospitalernes historie og virke

Snart forlader patienter og medarbejdere de gamle hospitaler i Aarhus og flytter sammen på DNU i Skejby. I en ny bog har historikeren Doron Haahr gjort rede for den aarhusianske sygehushistorie, og han fører kyndigt læseren fra det gamle sygehus i Dynkarken videre hen til - og ind i og bag om - Aarhus Amtssygehus (oprettet 1882), Kommunehospitalet (1893), Marselisborg Hospital (1913) og Skejby Sygehus (1987) og fortæller via interviews mv. om livet på disse hospitaler m.fl.


Fra TÅGEKAMMERET er modtaget revy-materiale

Et antal revy-manuskripter fra foreningen TÅGEKAMMERET er tilgået de universitetshistoriske samlinger. Der er tale om et digitalt foreliggende materiale, der omfatter revyerne fra og med 2006. Som det fremgår af ovenstående udsnit af en 10 år gammel jubilæumsplakat fra TÅGEKAMMERET, blev der spillet revy to gange om året, nemlig ved foreningens jule- og majfester. Fra indeværende år foreligger dog også en 60-års jubilæumsrevy, der opførtes i oktober 2016. Overdragelsen er sket via lektor John Andreasen, Dramaturgi.

25 år siden Tandlægehøjskolen fusionerede med AU 

Den 1. februar 1992 var det slut med Aarhus Tandlægehøjskole som selvstændig institution, og ved Aarhus Universitet var det slut med navnet Det Lægevidenskabelige Fakultet. De fusionerede og blev til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, et navn, der var i brug frem til 2011, hvor antallet af fakulteter blev reduceret fra ni til fire, og hvoraf det ene blev Health. Fv. afgående dekan Søren Mogensen, tiltrædende dekan Arvid Maunsbach og Aarhus Tandlægehøjskoles sidste rektor, Thorkild Karring. Foto Lars Kruse 31.1.1992.

85 år siden Studenterrådet blev oprettet

For 85 år siden - den 11. februar 1932 - blev "Studenterraadet i Aarhus" oprettet. Senere blev navnet Studenterrådet ved Aarhus Universitet, men det navn kom ikke på tale i 1932, for da hed institutionen Universitetsundervisningen i Jylland - et navn, som officielt var i brug frem til indvielsen af universitetets første bygning den 11. september 1933. Herover ses lakseglet i Studenterrådets første forhandlingsprotokol, som blev autoriseret af rådsformanden

 


NFU PLUS

  • 4. januar 2017 præsenterede AU Universitetshistorie som Throwback Thursday (TBT) på Facebook en lidt anderledes - ikke mindst med kortere tekst - udgave af det motiv, som også udgør Månedens billede i indeværende måned - se TBT fra 4. januar 2017 >
  • 19. januar 2017 præsenterede AU Universitetshistorie som Throwback Thursday (TBT på Facebook et foto fra en kandidatprocession, der fandt sted 21. januar 1960 - se TBT fra 19. januar 2017 >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2017 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk