Aarhus Universitets segl

Januar 2009

Månedens billede (40) 

"Højhuset" i den nordlige ende af Århus Kommunehospital ca. 1958. (Foto Knud Maack Bisgård. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

I anden del af 1950'erne opførtes "Højhuset" i den nordligste ende af Århus Kommunehospitals grund. "Højhuset" (7 etager) var fortrinsvis beregnet til de neurologiske og neurokirurgiske specialer, som siden deres oprettelse i første del af 1940'erne havde været placeret andre steder på hospitalet.

Nørrebrogade skjuler sig inde mellem de to rækker af kastanjer, som siden 1930'erne - efter idé af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen - havde gjort gaden mellem hospitalet og universitetet til en kastanjeallé.

I billedets forgrund gøres klar til opførelse af den første institutbygning til Matematik - en bygning, der senere skulle blive overtaget af Statskundskab.

I løbet af 2008 kom et nybyggeri til at sætte sit præg på "Højhuset", idet en ny fløj ud mod Nørrebrogade blev føjet til (se billedet herunder). Den nye fløj skal rumme Dansk Neuroforskningscenter (DNC).

   

"Højhuset" set fra næsten samme vinkel 50 år senere. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 19. december 2008).

Vejarbejdet på universitetssiden af Nørrebrogade er led i forberedelserne til etablering af en letbane. Lige ud for byggepladsen ved "Højhuset" er kastanjetræerne nedlagt på begge sider af gaden, men ellers er de kun fjernet på vestsiden.