Aarhus Universitets segl

Tilbygning 2008 til "Højhuset" på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade

"Højhuset" anno 2008: Ny fløj til Dansk Neuroforskningscenter (DNC) opføres

21. januar 2008. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

        

21. januar 2008. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

        

22. maj 2008 - mens der endnu var to kraner i sving. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

    

20. oktober 2008 - kun en kran er tilbage. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

    

23. oktober 2008. "Højhuset" set fra øst. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

   

16. december 2008 - den sidste kran skilles og tages ned af en mobilkran. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

   

17. december 2008 - skilteskoven i forgrunden skyldes vejarbejde på universitetssiden af Nørrebrogade. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

    

19. december 2008 (formiddag). (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

    

19. december 2008 (eftermiddag). (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

I november 2006 skrev professor, dr.med. Albert Gjedde i tidsskriftet Lægen i Midten bl.a. disse ord om baggrunden for Dansk Neuroforskningscenter:

 » ”Højhuset” ved Århus Kommunehospital, nu Århus Sygehus som en del af Århus Universitetshospital,
er enestående efter international målestok i den forstand, at her er samlet hovedparten af de klinisk-
neurologiske specialer. Der har derfor altid været rig mulighed for inspiration og samarbejde på tværs af de
enkelte specialer. En sådan koncentration i den samme bygning kendes kun ganske få andre steder i verden,
f.eks. i Londons Institute of Neurology på Queen Square og i Montreal Neurological Institute ved McGill
University, som samler både klinik og forskning. Desværre har det ikke i Århus været muligt på tilsvarende
måde at placere grundforskningen i de neurologiske og psykiatriske discipliner i umiddelbar relation til de
klinisk-neurologiske afdelinger i Højhuset.

Henimod slutningen af 90’erne opstod derfor ønsket om at forbedre forholdene for hjerneforskningen i
Århus til glæde for patienterne med hjernelidelser. Tanken var at patienter, klinikere og forskere i endnu
højere grad skulle omgås hinanden i det daglige og derved gensidigt få inspiration til de helt store fremskridt
i forståelsen og behandlingen af hjernesygdomme. Behovet for at finde plads til hjerneforskere i
endnu en fløj af Højhuset blev særligt akut i forbindelse med oprettelsen af Danmarks Grundforskningsfonds
Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), som blev skabt ved et samarbejde mellem
Neuroradiologisk Afdeling og PET-centret om brugen af moderne hjerneskanningsmetoder til kortlægning
af den levende hjernes arbejde i sundhed og sygdom. Denne forskning har på mange måder vist sig så
lovende, at Århus Amt har planlagt og besluttet opførelsen af den tredje fløj i Højhuset under betegnelsen
Dansk Neuroforskningscenter (DNC).
«