Aarhus Universitets segl

Februar 2011

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (67)

Februar 2011 (6): 1957-bygning i Vennelyst genindviet

Skilte sættes op - her til ny international café.

I 1957 opførtes i Vennelyst syd for Universitetsparken en bygning med kollegiefaciliteter til Journalistkursus ved Aarhus Universitet og Nordisk Journalistkursus. 54 år senere (1. februar 2011) blev bygningen genindviet som Dale T. Mortensen Building.

Februar 2011 (5): P.V. Glob 100 år

P.V. Glob. Foto i Studenterhåndbogen 1958.

20. februar 2011 er det 100 år siden, P.V. Glob blev født. P.V. Glob (1911-1985) var professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie ved Aarhus Universitet fra 1949 til 1960 og derefter rigsantikvar. Han blev kendt for sine Bahrain-ekspeditioner og sine planer for indretning af et museum i herregården Moesgård og en tilhørende forhistorisk nationalpark med bjørne og ulve.

Februar 2011 (4): Nyerhvervet materiale fra NAT i 1960'erne

Forelæsningsmanuskripter fra 1966.

En samling af materiale med tilknytning til astronomi, fysik og matematik i 1960'erne er tilgået udvalgets samling

Februar 2011 (3): Kuriosum i Eforens baglokale

Del af 1946-skrivelse til Studenternes Brugsforening.

På en opslagstavle i et baglokale i Eforen befinder sig et universitetshistorisk kuriosum, nemlig en skrivelse anno 1946 til Studenternes Brugsforening vedr. leverance af cigarer ikke blot til brugsforeningen, men også til "Dr.phil. Adam Afzelius".

Februar 2011 (2): 80 år gammelt foto af student

Udsnit af foto taget af kanonfotograf 14.2.1931.

Ligner herren herover en togkunduktør fra fjerne tider eller en politiembedsmand i en gammel fransk film? Det er såmænd stud.mag. Henning Henningsen - den første, som både begyndte og afsluttede sit studium ved Aarhus Universitet - spadserende i Guldsmedgade for nøjagtig 80 år siden.

Februar 2011 (1): Månedens billede

Foto Jens-Kristian Søgaard 22.2.1971.

I denne måned er der gået 40 år, siden den tyske studenterleder kom til Aarhus og en stilling som underviser ved Aarhus Universitet.

 


 

Nyhedsarkiv