Aarhus Universitets segl

P.V. Glob (1911-1985)

Rigsantikvar P.V. Glob i 1976. (Foto Folmer Kjær Petersen. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

P.V. Glob fungerede som professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie ved Aarhus Universitet fra 1949 til 1960, hvorefter han beklædte embedet som rigsantikvar fra 1960 til 1981.

I årene 1955 til 1965 var P.V. Glob leder af danske arkæologiske ekspeditioner til Bahrain, Qatar, Kuwait og Abu Dhabi.

Det var P.V. Glob, der i 1958 udkastede planen til anvendelse af herregården Moesgård til museum og forskning.

Planen, der fremsattes under overskriften Forhistorisk Nationalpark og var ganske omfattende, blev kun delvis realiseret i sin oprindelige form - og i hvert fald uden de ulve og bjørne, der nævnes i forslaget som eksempler på dyr, "som ikke mere findes vildtlevende i vort land".

*

Gengivet efter studenterhåndbogen 1958.