Aarhus Universitets segl

Journalistkollegiet 1957 i Vennelystparken

Journalistkollegiet > Danmarks Journalisthøjskole > Pressens Uddannelsescenter > Internationalt Center/International Centre/the Dale T. Mortensen Building

Omkring Bygning 1650 i Vennelystparken fra 1957 til 2011

Journalistkursus ved Aarhus Universitet blev oprettet i 1946 af Aarhus Universitet og den danske presses organisationer.

I begyndelsen benyttede Journalistkursus lokaler i universitetets nyopførte hovedbygning, og i 1950'erne flyttede kurset til kælderlokaler i den boligforeningsejendom, som i begyndelsen af 1950'erne var blevet opført på Gustav Wieds Vej fortrinsvis som kollegium for gifte studerende, og hvor også Studenterrådet havde adresse i en periode.

I 1957 blev der i Vennelystparken efter tegninger af arkitekt C.F. Møller opført en bygning til Journalistkursus ved Aarhus Universitet og Nordisk Journalistkursus.

I 1962 blev Journalistkursus ved Aarhus Universitet til Danmarks Journalisthøjskole, og selve bygningen i Vennelystparken benævntes herefter i daglig tale ved dette navn.

Fra 1946 og frem til 1964 udgjorde undervisningen ved Journalistkursus/Journalisthøjskolen et tilbud til journalistelever om teoretisk supplering tll den tre-årige praktiske uddannelse ved dagbladene, men fra 1964 blev Journalisthøjskolens kursus et obligatorisk led i uddannelsen til journalist.

Rækken af skiftende adresser angiver, hvor administrationen - og journalistkollegiet - havde til huse, og hvor Journalistkursets repræsentative lokaler befandt sig. Selve undervisningen fandt som udgangspunkt sted i Aarhus Universitets bygninger. Se program for 3. Journalistkursus 1948.

Journalisthøjskolen blev i 1971 en selvejende institution, hvor der blev givet en teoretisk uddannelse med praktik, hvor det hidtil havde forholdt sig omvendt.

Samme år - 1971 - flyttede Danmarks Journalisthøjskole til Risskov, hvor man delte en midlertidig pavillon med Psykologi, indtil Danmarks Journalisthøjskoles nye bygning i Aarhus Nord stod klar til indflytning i 1973.