Aarhus Universitets segl

Oktober 2011

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (75)

Oktober 2011 (1): Månedens billede - Ole Rømer Observatoriet 100 år

15. oktober er det 100 år siden, Ole Rømer-Observatoriet blev indviet. I den anledning har vi valgt et foto af observatoriet til Månedens billede.

Oktober 2011 (2): Billeder fra Handelshøjskolen

En større mængde fotos (ca. 1600) er modtaget fra den tidligere selvstændige institution Handelshøjskolen i Aarhus, der i 2007 blev en del af Aarhus Universitet.

Oktober 2011 (3): Udstilling nedtaget ved Bymuseets udflytning

I forbindelse med nedtagning af Bymuseets permanente udstilling om Aarhus bys historie siden 1919 er de genstande, som museet i 2005 lånte hertil, blevet leveret tilbage til Universitetshistorisk Udvalg.

Oktober 2011 (4): Lydsiden til Teologisk Forenings julerevyer

På baggrund af indlån og kopiering af DVD og kassettebånd er Universitetshistorisk Udvalg nu i besiddelse af hhv. lydsiden af Teologisk Forenings julerevyer fra 1982 og 1983 samt video af revyen anno 1995.

Oktober 2011 (7): AU's første "rigtige" kandidat 100 år

Henning Henningsen, den første AU-kandidat, som både begyndte og sluttede sine studier i Aarhus, blev født for 100 år siden, nemlig 20. oktober 1911.Oktober 2011 (5): Beretning om en usædvanlig fest 1946

Universitetshistorisk Udvalg er kommet i besiddelse af en øjenvidneberetning fra en fest, der blev holdt som afslutning på en kongres, som i 1946 holdtes på Aarhus Universitet for studenter fra nordiske universiteter.

Oktober 2011 (6): Grateful Dead-koncert i Stakladen udgivet

Koncerten i Stakladen 16. april 1972 med the Grateful Dead fylder tre cd'er på et netop udsendt cd-boxsæt, der på 73 cd'er rummer alle koncerterne på den legendariske vestkystrockgruppes Europa-turne i foråret 1972. Universitetshistorisk Udvalgs sekretær har skrevet noterne til Aarhus-cd'erne.