Aarhus Universitets segl

Materiale udstillet i Bymuseets permanente Aarhus-udstilling 2005-2011

Desværre fik Universitetshistorisk Udvalg aldrig foretaget nogen fotografisk dokumentation af den del af Bymuseets permanente udstilling om Aarhus by siden 1919, hvori der indgik materiale udlånt af Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet.

Nu er det for sent at foretage en sådan dokumentation, for efter en byrådsbeslutning tidligere i 2011, indgik Bymuseet i Købstadmuseet Den gamle By, og den "permanente" udstilling er nedtaget.

Det forhindrer os dog ikke i alligevel at fremvise materialet, mens det endnu foreligger samlet, for i forlængelse af udstillingens nedtagning har Bymuseet naturligvis tilbageleveret det materiale, som det lånte i 2005 med henblik på udstillingen.

Det udlånte materiale omfatter fem træskilte stammende fra Aarhus Universitets første bygning fra 1933 samt tryksager: Årsberetning fra Universitetsundervisningen i Jylland 1929 (dvs. Aarhus Universitets første årsberetning), adgangskort til Aarhus Universitets 10-års jubilæum 1938 i Aarhus-Hallen, museumsdirektør Helge Søgaards disputats fra 1940 (den første doktordisputats forsvaret ved Aarhus Universitet), Studenterforeningens festkantate 1940 og studentersangbogen in usum delphini (udgivet af Studenterrådet ved Aarhus Universitet i 1948) samt Århusstudenternes Håndbog 1964.