Aarhus Universitets segl

August 2012

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (85)

August 2012 (1): Månedens billede: 80 år siden grundstensnedlæggelse

Månedens billede stammer fra grundstensnedlæggelsen til Aarhus Universitets første bygning, der fandt sted i denne måned for 80 år siden - nærmere bestemt den 30. august 1932. Grundstensnedlæggelsen udgjorde første trin i opførelsen af en bygning, hvis arkitektur i dag beundres af arkitekturkyndige overalt i verden.

August 2012 (2): Nyerhvervede protokoller fra Teologi

Fra Arts er modtaget protokoller fra det tidligere teologiske bibliotek, heriblandt første accessionskataloger håndskrevet af bibliotekets forstander, professor, dr.theol. Johannes Munck, samt "Forslagsprotokol til Teologisk Haandbibliotek" og protokol vedr. det teologiske amanuensisråds forhandlinger 1965-1967.

August 2012 (3): P.G. Lindhardt ansat for 70 år siden

Den 1. august 1942 - dvs. for 70 år siden - blev dr.theol. P.G. Lindhardt ansat som professor i kirkehistorie ved Det teologiske Fakultet. Herover Lindhardt (yderst t.h.) med studerende i 1940'erne. Lindhardt udgav sine erindringer Sådan set ... i 1981, og i 2010 udkom P.G. Lindhardt 1910-2010. Kirkehistoriker i en røverkule.

August 2012 (4): Molslaboratoriet etableret for 70 år siden

I 1941 donerede Ellen og Knud Dahl et varieret natur- og landbrugsområde på Mols og trinvis derefter diverse derværende bygninger til Naturhistorisk Museum i Aarhus mhp. videnskabelig anvendelse. I løbet af det efterfølgende år - 1942 - blev Molslaboratoriet etableret og indledte sin virksomhed.

August 2012 (5): Designerede professorer på besøg for 80 år siden

De kommende professorer i fagene kemi og fysik, Hakon Lund (tv.) og E. Buch Andersen, var i august 1932 i Aarhus for at drøfte detaljer vedr. første universitetsbygnings indretning med arkitekterne C.F. Møller og Povl Stegmann. Udklip fra Aarhuus Stiftstidende 3. august 1932.

August 2012 (6): Diverse genstande modtaget fra Antikmuseet

Fra Antikmuseet er modtaget diverse historiske genstande: et Liesegang episkop, et par regnemaskiner, et telefonapparat, et skrivemaskinebord, et lysbilledapparat i original taske, et wc-askebæger samt et institutskilt.