Aarhus Universitets segl

Juli 2012

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (84)

Juli 2012 (1): Månedens billede: Kemisk laboratorium anno 1936

Faget Kemi blev oprettet i 1933 og indgik i begynderundervisningen for lægevidenskabelige studerende. I 1954 overførtes Kemi fra Det lægevidenskabelige til Det naturvidenskabelige Fakultet og har siden 2011 været en del Science and Technology.

Juli 2012 (2): Protokoller over disputatsforsvar ved HUM og TEO

Fra Arts er modtaget protokoller, hvori opponenter med flere har attesteret, at hhv. filosofiske doktorander 1940-1992 samt teologiske ditto 1948-2010 har forsvaret deres disputatsafhandlinger på tilfredsstillende vis. Første protokol vedr. de filosofiske doktorander blev beskadiget under luftangrebet 31. oktober 1944.

Juli 2012 (3): Fotos fra besættelse af Datalogisk Afd. anno 1980

Universitetshistorisk Udvalg har modtaget en samling af farvedias med fotos fra aktioner i protest mod budgetreformen 1980 og den heraf følgende besættelse af Datalogisk Afdeling 1980. Samlingen er efterfølgende digitaliseret. Der foreligger ingen oplysninger om fotografens/fotografernes identitet.

Juli 2012 (4): Administrationspapirer fra matematik 1970-1971

En samling af administrationspapirer vedr. Matematisk Institut 1970-1971 er tilgået Universitetshistorisk Udvalgs samlinger. Det samme gælder materiale vedr. studiereform-arbejde, "Ingeniørsagen", evaluering af NAT-uddannelserne, videreuddannelse af gymnasielærere m.v.

Juli 2012 (5): Portrætter fra Matematisk Institut o. 1970

En samling af medarbejderportrætter (både VIP og TAP) samt optagelser af grupper af personer fra matematik/datalogi i 1970'erne er tilgået udvalget. Billedet herover er et udsnit af samlingens portræt af vagtmester Erling Sørensen.

Juli 2012 (6): Ny universitetshistorisk publikation

En bog om Konservative Studenters historie er udkommet. Universitetshistorisk Udvalgs sekretær har skrevet om foreningens selvopfattelse gennem tiderne, sådan som den reflekteres i annoncer i Studenterhåndbogen. Bidraget er identisk med bogens Appendiks C.