Aarhus Universitets segl

Fra avisudklipssamlingen

Avisudklipssamlingen omfatter ca. 20 hyldemeter.

Fra og med årsskiftet 2012/2013 foretager AU Universitetshistorie ikke længere udklip fra dagblade. Ganske vist er en systematisk ordnet udklipssamling med materiale vedr. AU guld værd, men det tager for lang tid at vedligeholde den - ikke mindst i betragtning af, at Infomedia eksisterer.

Der har været klippet 1928-1936 og kontinuerligt igen 1972-2012, heraf den seneste snes år med udklippene ordnet systematisk efter ca. 85 emnegrupper.

Ud over ovennævnte består udklipsarkivet af samlinger vedr. udklip fra Det Teologiske Fakultet, Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Moderate Studenter samt Universitets-Samvirket, Aarhus (1920'erne), hvortil kommer mindre samlinger vedr. enkeltpersoner og enheder mv.