Aarhus Universitets segl

Fusionsblomsten 2007

Aarhus Universitet fusionerede i 2006 med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og i 2007 med Handelshøjskolen i Århus (ASB), Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning.

Umiddelbart efter fusionerne 2006-2007 anskueliggjordes Aarhus Universitets aktivitetsfelter gennem hosstående blomstergrafik.

Nyt universitetshistorisk projekt

AU Universitetshistorie indleder i 2013 et projekt, som går ud på for eftertiden at bevare centrale aktørers personlige erindringer om de skelsættende fusioner 2006-2007.

Der vil blive tale om erindringsinterview typisk med daværende rektorer og bestyrelsesformænd - samt indsamling af anden form for dokumentation af processen.