Aarhus Universitets segl

Maj 2014

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (106)

Maj 2014 (1): Månedens billede: Græssende får i Universitetsparken

For 80 år siden - i maj 1934 - blev der fra Nymindegab indforskrevet en snes får, som blev placeret på græsset ved Aarhus Universitets splinternye første bygning. Hensigten var, at fårene skulle afgræsse parkarealet, men der opstod problemer, som medførte, at de ret hurtigt måtte afskaffes igen.

 

Maj 2014 (2): Samling af tryksager fra Tandlægehøjskolen modtaget

Fra AU Library, Health er modtaget en samling af årsberetninger fra Tandlægehøjskolen i Århus. Samlingen omfatter hele den periode, hvori Tandlægehøjskolen virkede som selvstændig institution - dvs. 1958-1991 - forud for fusionen med Aarhus Universitet primo 1992. Endvidere er ved samme lejlighed et antal andre tryksager overdraget.

Maj 2014 (3): Diverse blade fra Statskundskab o. 1970

Fra én, der studerede statskundskab i perioden 1966-1972, er modtaget samling af diverse blade, herunder Samsnak - et blad for statskundskabs- og samfundsfagsfolk, som udkom 1969-1971. Et udsnit af en forside fra 1969 ses herover. Klik og forstør.

 

Maj 2014 (4): Nyerhvervet materiale vedr. professor Adam Afzelius

På baggrund af indlån har det været muligt at sikre sig digitale kopier af materiale vedr. professor, dr.phil. Adam Afzelius (1905-1957) i form af breve, kollegers og kollegers slægtninges erindringer om ham og diverse udklip mv. Materialet har været stillet til rådighed for digital kopiering af Steen Neergaard, Gil amici del Cimetero Acattolico, Greve.

Maj 2014 (5): Nyerhvervet materiale fra Kollegium 3, 1. gang

Materialet, der i omfang svarer til trekvart flyttekasse, domineres af optegnelser vedr. kollegiegangens madklub, hvis ærværdige historie skriver sig tilbage til 1963. Desuden omfatter materialet diverse billeder og køkkenbogsoptegnelser samt et antal postkort hjemsendt af ferierende gangfæller. Desuden dokumenter vedr. de ansvarsområder, som man på gangen havde fordelt mellem sig.

 

 

Maj 2014 (6): Universitetshistorisk informant ville være fyldt 100

23. maj 2014 er det 100 år siden, den senere landsarkivar i Sønderjylland P.K. Iversen kom til verden. Iversen studerede ved Aarhus Universitet 1932-1939 og gav erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg i 1992 samt overdrog sine upublicerede erindringer fra perioden, heriblandt kapitlerne "Undervisning og øvelser 1932-39" og "Marselisborg Studentergaard".