Aarhus Universitets segl

Februar 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (115)

Februar 2015 (1): Månedens billede: Eksamen i aulaen

Gennem mange år anvendtes Aarhus Universitets ærværdige aula som eksamenslokale. At hvert bord var forsynet med et askebæger, betød ikke, at der måtte ryges, men at man havde et sted at anbringe sine æbleskrog og bananskræller. Man bemærker, at det ikke vrimler med sodavandsflasker på bordene. Billedet stammer formentlig fra slutningen af 1970'erne.

Februar 2015 (2): 85 år med Aarhus Studenter-Sangere

Aarhus Studenter-Sangere blev stiftet 20. februar 1930 og optrådte første gang under ledelse af Thomas Jensen i maj samme år. Det skete ved 25-års jubilæet for Den jydske Handelshøjskoles oprettelse (den institution, som senere i årtiet (1939) udklækkede Handelshøjskolen i Aarhus). Foto Albert O. Meier 1986.

 

Februar 2015 (3): Hver anden torsdag er throwbackthursday

Gennem snart et halvt års tid har AU Universitetshistorie nu udvalgt billeder og produceret tekster til redaktionen af Aarhus Universitets officielle profil på de sociale medier, nemlig til throwbackthursday hver anden torsdag. Overstående har været et af de hidtil mest populære indslag at dømme efter antallet af likes og kommentarer på Facebook.

Februar 2015 (4): Specialeskriver i kunsthistorie på studiebesøg

Stud.mag. Louise Kallesøe Kirk har aflagt studiebesøg i det universitetshistoriske håndbibliotek med henblik på en undersøgelse af det kunsthistoriske fagmiljø på universitetet og kunsthistoriefagets historie i Aarhus. Studiebesøget gjaldt ikke mindst oplysninger i universitetets årsberetninger samt andre trykte kilder og er led i Louise Kallesøe Kirks forberedelser til specialeskrivning om udstillingskatalogets udvikling gennem tiderne.

 

Februar 2015 (5): Håndbibliotek for teologer oprettet for 75 år siden

I februar 1940 oprettedes et teologisk håndbibliotek tilvejebragt via gaver fra teologer og lærde præster. Der havde på privat basis været teologiundervisning i Aarhus siden 1932 og officielt siden 1938 (under Det Humanistiske Fakultet), men det var ikke før 1942, at et teologisk fakultet blev oprettet. Biblioteket var indrettet i institutbygningen for fagene Fysiologi og Biokemi - dengang i daglig tale Fy og Bi.

Februar 2015 (6): Informant og donator Steffen Dahl er død, 77 år

Fhv. kontorchef, cand.jur. Steffen Dahl er død. Han var søn af AU's første professor i engelsk og en af AU Universitetshistories nære forbindelser. Ikke blot har han givet erindringsinterview om sin studietid, men har også doneret materiale vedr. faderen samt fund fra luftangrebet 1944 (bl.a. et bombestyr). Sidste gang, vi havde fornøjelsen at møde ham, var ved åbningen af udstillingen i Antikmuseet i anledning af 70-året for luftangrebet.