Aarhus Universitets segl

Juni 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (119)

Juni 2015 (1): Månedens billede: Dialektturen for 75 år siden

I anden halvdel af juni 1940, altså i disse dage for 75 år siden, steg professor Peter Skautrup (nr. 6 fra venstre) og ni danskstuderende på cyklerne for at udføre et forskningsprojekt i løbet af et par uger. Det drejede sig om at fastlægge den geografiske grænse mellem vestjysk og østjysk sprog. Som altid ved samlet optræden var man - også professoren - iført studenterhue.

Juni 2015 (2): Etnologistuderende fra KU på feltarbejde ved AU

Fem studerende fra faget europæisk etnologi ved KU aflagde besøg hos AU Universitetshistorie som led i deres feltarbejde vedr. tilflytterstuderende ved Aarhus Universitet gennem tiderne. På billedet lyttes der til uddrag af et af AU Universitetshistories mange erindringsinterviews. Den interviewede fortæller bl.a. om, hvordan det var at flytte til Aarhus fra Sønderjylland for at studere i 1940, og hvorfor valget faldt på Aarhus frem for København.

Juni 2015 (3): Første kandidat udgik fra AU for 80 år siden

I denne måned er det 80 år siden, Aarhus Universitet udklækkede sin første kandidat. Gerda Kolstrups hovedfag var historie og bifaget engelsk. Billedet er taget 14. juni 1935 ved den mundtlige prøve i historie. De skriftlige prøver var på det tidspunkt overstået, men den mundtlige prøve i engelsk skulle først finde sted tre dage senere. Foto Åge Fredslund Andersen.

 

Juni 2015 (4): Skribent på studiebesøg i billedsamlingen

Som led i forberedelsen af en artikel til bladet Delfinen aflagde skribent Camilla Andersen studiebesøg. Formålet med artiklen var at gøre rede for, hvordan det at være studerende har ændret sig gennem tiderne, og besøget gjaldt ikke mindst emnets billedmæssige side. (Hver måned aflægges der en række studiebesøg i de universitetshistoriske samlinger, og kun enkelte kan omtales her).

Juni 2015 (5): Galgebakken ryddet for militære anlæg for 35 år siden

 

Universitetsparken er blevet udvidet  gennem årene, ikke mindst har det drejet sig om stykvis at erhverve dele af det areal, som Høegh-Guldbergsgades kaserne havde lagt beslag på. I juni 1980 meddeltes det, at nu blev Galgebakken ryddet for de gamle militære træbygninger. Kasernens rødstensbygninger fik lov at stå lidt endnu, en enkelt blev besat af boligaktivister og nedrevet under politibeskyttelse; en allersidste bygning anvendtes af AU, indtil den i 2013 måtte vige pladsen for nybyggeri til Health.

Juni 2015 (6): 65 år siden kendt forfatter blev mag.art. ved AU

I denne måned - nærmere bestemt 19. juni - er det 65 år siden, en af efterkrigstidens betydeligste danske forfattere, Tage Skou-Hansen (f. 1925), tog magisterkonferens ved Aarhus Universitet. Erfaringer fra studietiden i 1940'erne er i fiktionaliseret form indvævet i en lang række af hans prosaværker - fra og med romandebuten De nøgne Træer (1957) og fremefter -  herunder ikke mindst i romankvartetten Det runde Bord (1986-1991).