Aarhus Universitets segl

Første cand.mag. fra Aarhus Universitet

Kandidat nr. 1

Gerda Kolstrup (1906-1999) havde påbegyndt sine studier ved Københavns Universitet, men afsluttede dem ved Aarhus Universitet, hvor hun bestod skoleembedseksamen (blev cand.mag.) i juni 1935.

Gerda Kolstrup var fulgt med til Aarhus, da hendes mand fik stilling her i 1934. Hendes hovedfag var historie og bifaget engelsk. Billedet er taget 14. juni 1935 ved den mundtlige prøve i historie.

De skriftlige prøver havde hun på det tidspunkt overstået, men den mundtlige prøve i engelsk skulle først finde sted tre dage senere.

Eksamenretten - endnu kun gældende for et begrænset antal fag - havde Aarhus Universitet opnået med udstedelsen 23. april 1934 af "Anordning om Adgang til at studere og tage Eksaminer ved Universitetet i Aarhus" (se ordlyd), der muliggjorde afholdelse af skoleembedseksamen i visse fag fra og med 1935. Indtil da havde studerende ved Aarhus Universitet - for at gøre en lang historie kort - måttet færdiggøre deres studier ved Københavns Universitet.

Kandidat nr. 2

Kandidat nr. 2 blev udklækket i sommeren 1936. Det var Henning Henningsen (1911-2005), der havde såvel påbegyndt som afsluttet sine studier ved Aarhus Universitet (men til gengæld havde studeret langvarigt såvel i Berlin som ved Københavns Universitet undervejs).

Kandidat nr. 3

Kandidat nr. 3 var Hugo Worsaae Pedersen, der bestod skoleembedseksamen ved Aarhus Universitet kort efter Henning Henningsen, og Worsaae Pedersen, der havde studeret siden 1929, havde "til stadighed studeret ved Universitetet her, saaledes at hans Skoleembedseksamen er helt vaskeægte aarhusiansk", som Demokraten formulerede det 3. juli 1936.