Aarhus Universitets segl

Juni 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (131)

Juni 2016 (1): Månedens billede: Arkitekternes biltur til Berlin i 1931

Få dage efter, at arkitektkonkurrencen om universitetsbygning og park i Aarhus var blevet udskrevet i maj 1931, drog Kay Fisker, den tids største navn i dansk arkitektur, af sted på studietur sammen med arkitekt C.F. Møller og to andre arkitekter. Turen, som gik til Berlin og blev foretaget i Fiskers åbne Buick, hvor de fire herrer sad iført såkaldte støvhjelme, blev afgørende for Aarhus Universitets arkitektoniske udformning.

Juni 2016 (2): Gangkrønike fra Kollegium 1, gang 1, 1948-1965

For et stykke tid siden henvendte Statsbibliotekets Håndskriftsamling sig til AU Universitetshistorie for at høre, om ikke det ville være mere hensigtsmæssigt, at en påtænkt overdragelse fra en privatperson af tre kollegiegangbøger (fra Kollegium 1, 1. gang) til Statsbiblioteket så at sige blev omdirigeret til AU Universitetshistories arkiv. Svaret herfra var bekræftende, og giveren havde intet at indvende.

Juni 2016 (3): 150 år siden donator Frederik Lausen blev født

Frederik Lausen (1866-1959) var direktør for Aarhus Oliefabrik fra 1892 til 1926 og en af universitetssagens store forkæmpere og betydeligste donatorer. Direktør Lausen finansierede allerede i 1919 indkøb af naturvidenskabelige præparater til et naturhistorisk museum i Århus. Begrundelsen var, at et sådant museum ville udgøre et trin hen mod et naturvidenskabeligt fakultet.

Juni 2016 (4): Ny bog om "Universitets-Samvirket, Aarhus"

I kølvandet på opløsningen af "Universitets-Samvirket, Aarhus" har Aarhus Universitetsforlag søsat en interessant fremstilling, hvori forfatteren, fhv. rektor, dr.phil. Henning Lehmann via underholdende begrebsakrobatik får bundet universitetshistoriske sløjfer på et forløb, hvor Samvirket først var forkant og siden bagland og nu slet ikke er mere.

Juni 2016 (5): Studiegæster på besøg mhp. Art Walk-projekt

Anne Bro og Rebecca Schaumann Kjær, kunsthistoriestuderende på 4. semester, har aflagt studiebesøg hos AU Universitetshistorie med henblik på at oparbejde en fond af universitetshistoriske anekdoter/morsomme episoder, som skal søges integreret i det Art Walk-projekt, som de har på beddingen i forbindelse med det kunsthistoriske studium. 

Juni 2016 (6): 100-årigs erindringer fra AU-studietid 1935-1943

Forhenværende professor ved Handelshøjskolen i København Jens Rasmussen fejrede for nylig sin 100-års dag ved at udgive sine erindringer fra de første halvtreds år, og mere følger senere, har han lovet. Jens Rasmussen er mao. født i 1916, og i 1935 påbegyndte han sine studier ved Aarhus Universitet, hvorfra han blev cand.mag. i 1943. Af bogens 373 sider handler de 80 om studieårene i Aarhus. Bogen er udgivet af Forlaget Ådalen.