Aarhus Universitets segl

November 2016

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (136)

Månedens billede: Anvisning af værelser i efteråret 1953

Fra 1930'erne og op gennem 1940'erne havde man parkkollegierne, der blev bygget op igen efter luftangrebet i 1944, og dem kom der flere af, og selv om de var få i forhold til det stadig stigende antal studenter, kunne en betragtelig del af studenterne dog bo der, og samtidig var det stadig muligt at leje et værelse hos private. Men i 1950'erne var situationen ændret. Nu var det ikke længere sådan, at alle udenbys studenter umiddelbart kunne finde sig et værelse (dem med forældre bosat i Aarhus faldt ikke ind under problemstillingen). Billedet viser travlheden i Studenterrådets boliganvisningskontor i august 1953.

125 år siden sociologen Theodor Geiger blev født

Theodor Geiger blev født 9. november 1891, dvs. for 125 år siden. I 1928 blev han, der var uddannet jurist, ansat i et professorat i sociologi i Braunsweig, men blev afskediget efter den nazistiske magtovertagelse. Han emigrerede til Danmark, hvor han først var ansat ved Institut[t]et for Historie og Samfundsøkonomi i København, indtil han i 1938 blev udnævnt til professor i sociologi ved Aarhus Universitet. (Gennem snart en del år har universitetshistorikeren i øvrigt løbende fremgravet oplysninger til redaktør Dr. Klaus Rodax, der fra Universität Erfurt har stået for udgivelsen af en Gesamtausgabe af Theodor Geigers værker).

Billeder af studiegæster gennem en halv snes år

"Er der overhovedet nogen, der gør brug af materialet i den universitetshistoriske samling?" Sådan lyder spørgsmålet ofte. Svaret fremgår meget tydeligt af den dokumentation, vi netop har samlet i form af fotodokumenterede studiebesøg siden 2005. Studiegæsternes ærinder har været vidt forskellige: udarbejdelse af tiltrædelsesforelæsning, festforelæsning, ph.d.-afhandling, specialeafhandling, mindre studieopgaver, museumsudstilling, bøger, artikler, arkivformidling. På billedet museumsinspektør Steen Lundbye fra det daværende Bymuseum, der i 2005 udvalgte materiale til lån mhp. udstilling.

Højesteretsdommer studerede Max Sørensen-samlingen

Efter i august 2016 at have fået forevist de universitetshistoriske samlinger som helhed vendte højesteretsdommer, dr.jur. og forhenværende professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet Jens Peter Christensen i oktober 2016 tilbage for at fordybe sig i AU Universitetshistories samling af materiale vedr. professor, dr.jur. Max Sørensen (1913-1981), der i 1947 var blevet ansat som professor ved Aarhus Universitet.

Nyerhvervet kæmpekort fra Klassisk Filologi

Via diverse omveje har vi fået overdraget et kort over Rom samt diverse sidekort - alle hver især opklæbet på tunge træplader. Det største af kortene måler 170 x 203 cm. Kortenes proveniens er ikke helt klarlagt, men det formodes indtil videre, at de oprindelig stammer fra Institut for Klassisk Filologi, og da de på bagsiden alle er forsynet med solide ophængsbeslag, må de endvidere antages i sin tid at have prydet en væg.

Frimærkeregnskab 1971-2003 fra Intern Post

Fra Intern Post har vi modtaget frimærkeregnskab 1971-2003. Intern Post er en funktion, som ikke mindst før e-mailens tid har været helt uundværlig, når materiale skulle transporteres mellem universitetets afdelinger, men også når det drejede sig om at administrere og stempelfrankere udgående post. Skulle det gå hurtigt ude på institutterne, var det nødvendigt, at disse selv lå inde med frimærker, som indkøbtes af og bestiltes hos Intern Post.

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2016 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk