Aarhus Universitets segl

Materiale vedr. Jørgen Pedersen (1890-1973)

Jørgen Pedersen var professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet i perioden 1936-1960.

Fra Jørgen Pedersens datter, Gudrun Agersnap, modtog vi materiale i 2004-2005, og i 2016 har vi modtaget materiale fra Jørgen Pedersens barnebarn, Hanne Agersnap.

Materiale modtaget 2004-2005 bestod hovedsagelig af publikationer af Jørgen Pedersen, men omfattede tillige en smule korrespondance samt diverse diplomer.

Materialet modtaget 2016 omfatter ligeledes publikationer af Jørgen Pedersen, men også publikationer af andre forfattere - herunder dedikationseksemplarer - samt en grammofonplade indeholdende den da for længst forhenværende AU-professor Erich Schneiders afskedsforelæsning anno 1968 fra Kiels Universitet.

Der er enkelte publikationsgengangere i de to overdragelser. En af disse har en særlig status ift. Aarhus Universitets og Økonomisk Instituts historie, nemlig 1937-værket En analyse af det engelske Smørmarked i Perioden 1923-1936, hvor Jørgen Pedersen i forordet fremhæver samarbejdet med studenter ifm. bogens tilblivelse.

Eksemplarerne af Pengeteori og Pengepolitik (1. udgave 1944 og 2. udgave 1948) er ilagt en stor mængde håndskrevne notater og manuskripter. Det kan ikke umiddelbart afgøres, om de indlagte notater mv. er 'rettelser' og tilføjelser mhp. senere udgaver, eller om kombinationen af bog og notater har dannet baggrund for Jørgen Pedersens forelæsninger.

"... den første Frugt ...". Klik for forstørrelse

I 2016-afleveringen indgår en grammofonplade med Erich Schneiders afskedsforelæsning fra Kiels Universitet i 1968.

Erich Schneider havde som Jørgen Pedersen været ansat som professor ved Økonomisk Institut siden 1936, men var efter besættelsen blevet nødt til at opsige sin stilling ved Aarhus Universitet, hvorefter han fik en stilling i Tyskland.