Aarhus Universitets segl

September 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (146)

Månedens billede: 40 år med generel adgangsbegrænsning

Indtil for 40 år siden kunne alle med adgangsgivende eksamen komme ind på universiteter og universitetscentre. Næsten da, for der var kort forinden blevet indført adgangsbegrænsning på medicin og psykologi. Billedet her viser demonstrerende geologistuderende, der ikke blot protesterer imod den annoncerede adgangsbegrænsning, men også ”støtter RUC”, dvs. daværende Roskilde Universitetscenter, der på det tidspunkt blev styret af et eksternt rektorat – den såkaldte ”junta”.

Første selvstændige årsfest fandt sted i 1947 - for 70 år siden

Fra 1929 og frem til 1945 havde man, når ydre forhold ikke stillede sig i vejen, hvert år afholdt en kombineret immatrikulations- og årsfest. I 1946 havde situationen været ekstraordinær, idet man da på baggrund af den nye hovedbygnings ibrugtagelse havde afholdt såvel en immatrikulationsfest som en ekstraordinært stort anlagt Indvielses- og Promotionsfest. På baggrund af indhøstede erfaringer og et stadig stigende studentertal besluttede man derefter at adskille immatrikulations- og årsfest.

Donator og informant Jens Gregersen Nørby død, 85 år

Lektor emeritus i fysiologi/biofysik, cand.polyt. Jens Gregersen Nørby døde 30. juli 2017, 85 år gammel. Nørby, der i årtier var en af nobelpristageren Jens Chr. Skous nære medarbejdere, rettede for en snes år siden henvendelse til daværende Universitetshistorisk Udvalg og forespurgte, om hans arkiv ville kunne have interesse for den universitetshistoriske samling. Også en billedsamling ville kunne overdrages. Begge dele modtog vi i 2007.


Nyerhvervet materiale vedr. Kollegium 2,2 fra 1960 og fremad

Efter at beboerne på Gang 2 i Kollegium 2 havde besluttet sig for, at tiden var kommet til at skille sig af med alt derværende arkivmateriale vedr. gangens historie og derefter forhørt sig om AU Universiteshistories interesse for materialet, ankom 9. august 2017 en delegation på tre kollegianere med hver en større kasse i hænderne. Materialet omfatter køkkenprotokoller og køkkenbøger, køkkenregnskabsbøger og postkort sendt hjem af ferierende kollegianere.

Materiale vedr. Global Dialogue Prize 2009 er modtaget

Egentlig var der udpeget to modtagere af Global Dialogue Prize 2009, men det endte med, at kun én modtog den, nemlig dr. Dariush Shayegan, der her ses ved prisoverrækkelsen i Musikhuset i Aarhus. Aarhus Universitet var kun én gang involveret i uddelingen af Global Dialogue Prize, nemlig i 2009, hvorefter man trak sig ud. Vi har erhvervet en samling af materiale, der dokumenterer forberedelser, drøftelser, strategier og overrækkelse af prisen i 2010.

Bygninger der forsvandt i sommeren 2017 (3:3) - Bowlinghallen

Allerede da Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS ) i 2011 erhvervede ejendommen Helsingforsgade 6A, stod det klart, at det var grunden og ikke bygningen, der var hovedårsagen til erhvervelsen. I hvert fald lægges der ikke skjul på i Aarhus Universitets Forskningsfonds Årsberetning 2011 - i sektionen "Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S. Uddrag af selskabets årsrapport 2011" - at det var sådan, det forholdt sig.


NFU PLUS

  • I vores sommer-/sensommerserie om "Bygninger der forsvandt i sommeren 2017", er vi, som det fremgår andetsteds på denne side, nået til  3. og sidste del. Første del bragtes i julinummeret af NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN og anden del i augustnummeret.
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 10. august 2017 på Facebook havde vi valgt et foto fra Kollegium 8, Stuen, nærmere bestemt ét fra en fest i 1985, hvor damer og herrer skulle møde op som det andet køn - se TBT fra 10. august 2017 >
  • Som billede til Throwback Thursday (TBT) til 24. august 2017 havde vi som optakt til dette års studiestartsmesse i begyndelsen af september valgt et foto fra studiestartsmessen i 2006 - se TBT fra 24. august 2017 >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2017 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk