Aarhus Universitets segl

Mærkedage 2017

Udvalgte mærkedage 2017

(Der tages forbehold for opslagsfejl, slåfejl, regnefejl og andre typer af fejl)

150 år

 • Professor Holger Pedersen, KU, den først promoverede æresdoktor (1946) ved AU og donator af Kleinhans-samlingen til AU i 1935, blev født 7. april 1867

135 år

 • Kort K. Kortsen, Aarhus Universitets første professor, blev født 21. april 1882

125 år

100 år

 • Dorrit Lundbæk blev født 14. april 1917
 • Erik Rasmussen, den ene af de to samtidig ansatte første professorer ved statskundskab, blev født 20. april 1917
 • Annalise Dupont blev født 14. juni 1917
 • Vagn Madsen blev født 17. august 1917

85 år

80 år  

75 år

70 år

65 år

 • Ove Jørgensens kunsthistoriske bogsamling blev skænket til AU af Ny Carlsbergfondet 20. januar 1952
 • Professor, dr.phil. Ernst Frandsen afgik ved døden 26. februar 1952
 • Professorat i patologisk anatomi blev oprettet 1. april 1952: Willy Munck
 • Forsvar af første medicinske doktordisputats fandt sted 17. april 1952 (Villy Posborg Petersen)
 • Professorat i neurokirurgi blev oprettet 1. april 1952: Richard Malmros
 • Professorat i almindelig patologi blev oprettet 1. juli 1952: Jørgen Bichel
 • Professorat i farmakologi blev oprettet 1. juli 1952: Ib Holm Jensen
 • Sociologen Theodor Geiger afgik ved døden 16. juni 1952
 • Professorat i oftalmologi blev oprettet 1. september 1952: Viggo Jensen
 • Professorat i otolaryngologi blev oprettet 1. september 1952: H.C. Andersen
 • Professorat i epidemiologi blev oprettet 1. september 1952: Gregers Nørby

60 år

 • Professor Adam Afzelius, der bl.a. huskes for at dele cigarer ud til studenterne ved øvelser i Historisk Laboratorium, døde 18. februar 1957

50 år

 • Institut for Idéhistorie blev oprettet i efteråret 1967 

45 år

40 år

 • Generel adgangsbegrænsning til de videregående uddannelser blev indført med virkning fra optag i efteråret 1977, dvs. september

30 år

 • Det universitetshistoriske arbejde indledtes ved oprettelsen af Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet den 26. marts 1987

25 år

 • Studentersamvirket erklæret konkurs/Studenterhusfonden blev oprettet
 • Tandlægehøjskolen fusioneret med AU 1. februar 1992
 • Foreningen Aarhus Universitets Venner blev oprettet i foråret 1992 (og opløst i 2009)
 • Grundstensnedlæggelse til Steno Museet 14. april 1992

20 år 

 • 15. oktober 1997 meddeltes det, at  Jens Chr. Skou af Kungliga Svenska Vetenskapskakademien var udpeget til at modtage Nobelprisen i kemi (se diplom).

15 år

 • Indvielse af interdisciplinært Center for Nanoscience (iNANO) 28. januar 2002

10 år

 • Aarhus Universitet fusionerede med Handelshøjskolen i Aarhus, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgelser