Aarhus Universitets segl

Første særskilte årsfest (1947)

Årsfesten ...

Hidtil havde immatrikulationsfest og årsfest været integreret, men efter at aulaen nu var blevet opført, og efter at man året forinden havde afholdt den stort anlagte Indvielses- og Promotionsfest (11. september 1946) besluttede man - efter en del drøftelser - at man med fordel kunne opdele festlighederne.

Herunder er, hvad årsberetningen meddelte om den første separate årsfest:

I perioden 1947-1952 afholdtes årsfesten i slutningen af oktober, men da man i 1953 holdt "Jubilæums- og promotionsfest" (i anledning af universitetets 25-års jubilæum) skete det 11. september, og omkring denne dato har årsfesten da ligget siden.

Dog var årsfesten afskaffet i Svend Bundgaards rektorperioede (1971-1976), men genopstod efterfølgende. Også den centrale rusmodtagelse blev afskaffet i perioden, men afløstes af lokale rusmodtagelser.

... og ACTA JUTLANDICA

I forbindelse med årsfesten 24. oktober 1947 udkom Aarhus Universitets officielle skrift ACTA JUTLANDICA med videnskabelige afhandlinger og årsberetning for universitetet samt mindeord over kong Christian X, der var afgået ved døden 20. april.

Som det fremgår, indeholdt årets ACTA JUTLANDICA Aarhus Universitets mindeord over kong Christian X.