Aarhus Universitets segl

Juli 2018

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (156)

Månedens billede: 90 år siden Studenterforeningen oprettedes

Oprettelsen af Studenterforeningen i Aarhus fandt sted ved et aftenmøde lørdag den 21. juli 1928 - altså i denne måned for 90 år siden - "i det jydske Musikkonservatoriums store Sal" i Kannikegade i Aarhus og dermed i god tid inden de første studenters ankomst til "Universitetsundervisningen i Jylland" i september samme år. Demokratens tegner Jens Ravnholm var hurtig til at tage emnet op i sin vanlige stil.

Nyerhvervelse: Mihail Larsens korresp. med Schanz og Sløk

I forbindelse med markeringen af faget Idéhistories 50-års jubilæum ved Aarhus Universitet i efteråret 2017 overdrog lektor emeritus Mihail Larsen en samling af materiale stammende fra fagets tidlige år. Overdragelsen skete via 'arkivaristerne', der midlertidigt havde materialet i hænde, men som efter fagjubilæet i henhold til donators ønske viderebragte materialet til den universitetshistoriske samling.

AU runder 90 i 2018: Video nr. 3 i AU 90-serien foreligger nu

Aarhus Universitet runder 90 til september. Indtil da vil der blive produceret en række videoer, hver centreret om en enkelt person og med udgangspunkt i et ditto årti. Det er indtil videre fortrinsvis AU Universitetshistorie, der har leveret idéer og materiale til serien, der produceres af forskellige. Nummer 3 - om stud.oecon. Knud Brix' studieår i 1940'erne - er produceret af AU's SoMe-redaktion.


Universitetshistoriske plakater med på særudstilling i Plakatmuseet

Som omtalt i majnummeret af Nyt fra Universitetshistorien, aflagde en medarbejder fra Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By for et par måneder siden studiebesøg med henblik på at finde plakater med tilknytning til studenteroprøret til Plakatmuseets særudstilling "1968. Plakater fra et oprør", og det lykkedes da også at finde flere.

Nyerhvervet materiale fra Kollegium 3, Gang 2 ("Lorteanden")

Kollegiesamlingen: Efter en henvendelse fra Kollegium 3, Gang 2, der gerne ville aflevere to sorte plastiksække med blandet materiale inklusive køkkenbøger og feriepostkort mv., afhentede vi materialet, hjemførte det og kiggede det igennem. Det viste sig, at materialet omfatter og dokumenterer sider af kollegielivet på den pågældende gang gennem næsten 70 år, idet ældste køkkenbog er taget i brug omkring 1950.

Forslag til universitetshistorisk læsning i sommerferien

Det er godt nok lidt sent at nævne dem, for de udkom i 2016 og 2017, men det kunne jo være, at der blandt vore abonnenter var enkelte, som ikke bemærkede de to særdeles interessante fremstillinger, da de blev udgivet. Selv har vi læst dem begge kort efter udgivelsen, men har desværre ikke kunnet finde tid til at levere nogen selvstændig omtale - endsige anmeldelse.


NFU PLUS

  • Som Throwback Thursday (TBT) til 7. juni 2018 havde vi valgt et billede fra Johannes Fossgreens samling, nemlig et der viser forårs- eller sommerudluftning i kollegiet. Billedet har tidligere været anvendt som Månedens billede. Se TBT fra 7. juni 2018 >
  • Som TBT her i 90-års jubilæumsåret præsenterede vi (som omtalt andetsteds på denne side) video nummer tre, denne gang med udgangspunkt i 1940'erne og stud.oecon. Knud Brix. Se TBT fra 28. juni 2018 >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2018 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk >