Aarhus Universitets segl

Juli 2018

Månedens billede (153)

"Foreningen har til Formaal at være Samlingsstedet for det akademiske Liv i Tilslutning til Universitetet i Aarhus og at virke for de almindelige Studenterinteressers Fremme."

Sådan lød § 2 i de love for Studenterforeningen i Aarhus, som var blevet udarbejdet af et forretningsudvalg og godkendt af en plenarforsamling forud for Studenterforeningens oprettelse.

Selve oprettelsen fandt sted ved "det offentlige Akademikermøde" i Koncertpalæet i Kannikegade lørdag aften den 21. juli 1928 - altså i denne måned for 90 år siden - og i god tid før de første studenters ankomst i september samme år. 

Demokratens tegner Jens Ravnholm (1880-1957) har taget denne "fødsel" op i tegningen herover. Den er meget typisk for Ravnholm, men behøver måske et par forklarende noter for i dag at blive forstået fuldt ud.


Arkiv for Månedens billede >

Noter til tegningen

Kannikegade

Studenterforeningen i Aarhus havde sit første domicil i lokaler i Koncertpalæet/Det jydske Musikkonservatorium i Kannikegade, hvor også foreningen blev stiftet.

Overlæge Albeck

Victor Albeck (1869-1933), der på tegningen ses med jordemodertaske, havde op gennem 1920'erne stået forrest i kampen for oprettelsen af et universitet i Aarhus og var nu formand for Universitetsundervisningen i Jylland og for Universitets-Samvirket, men til daglig var han såmænd fødselslæge og havde siden 1910 havde været leder af Fødselsanstalten i Jylland.

Visdommens Gudinde

Athene/Minerva, der også - her i en trindere udgave end normalt - ankommer med jordemodertaske, var visdommens gudinde i henholdsvis græsk/romersk mytologi, og uglen - visdommens fugl - var hendes attribut. Hvad Ravnholm ikke kunne vide var, at Athene senere skulle materialisere sig tronende over forelæseren i universitetets Store Auditorium (nedrevet 1970). I dag kan man se hende i Antikmuseet.