Aarhus Universitets segl

Svend Hylleberg gav erindringsinterview

Professor emeritus, dr.oecon. og fhv. dekan fortalte om sine 55 år ved Aarhus Universitet

Ikke færre end 55 år ved Aarhus Universitet kunne professor emeritus, dr. oecon. og forhenværende dekan Svend Hylleberg se tilbage på, da han 7. oktober 2019 gav et erindringsinterview til den universitetshistoriske samling af erindringer.

Som nybagt student kom han i 1964 til Aarhus Universitet, hvorfra han blev cand.oecon. i 1971. Doktorgraden erhvervede han i 1984, og inden han blev professor i nationaløkonomi i 1986 havde han været ansat som kandidatstipendiat, adjunkt og lektor og havde været Visiting Scholar på MIT, Cambridge, Massachusetts 1973-1974.

Undervejs i interviewet gav Svend Hylleberg karakteristikker af sine lærere i studietiden, hvoraf en del senere blev hans kolleger på Økonomisk Institut, og fortalte blandt meget andet om hvervet som dekan.

Svend Hylleberg har i skrivende stund rundet de 75, men er stadig aktiv ved universitetet, hvor han i efterårssemestret 2019 underviser på faget matematik-økonomi - et fag, som han i øvrigt selv var med til at oprette for et halvt århundrede siden, idet han sad som studenterrepræsentant i det udvalg, som havde til opgave at forberede indførelse af faget.

  • Se fotos fra andre universitetshistoriske erindringsinterviews, hver omfattende et halvt århundrede, her og her >