Aarhus Universitets segl

November 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (171)

Månedens billede: 1969-billet til koncertaften i Stakladen

Vi har blandt foreliggende koncertbilletter valgt én bestemt som Månedens billede, ikke blot fordi den i november 2019 runder de 50, men også fordi sammensætningen af optrædende ved den koncertaften, som 1969-billetten gav adgang til, giver et billede af, hvad Aarhus Studenterjazz på det tidspunkt stod for udadtil. Da Stakladen stod færdig i efteråret 1964, havde de dengang næsten 5.000 studerende og de 320 lærere ved Aarhus Universitet ikke blot en stor og særpræget kantine til deres rådighed, men også en ganske udmærket koncertsal, der hurtigt fandt flittig anvendelse. 

Professor, dr.oecon. Svend Hylleberg har givet erindringsinterview

Hele 55 år ved Aarhus Universitet kunne professor emeritus, dr. oecon. og forhenværende dekan Svend Hylleberg se tilbage på, da han 7. oktober 2019 gav et erindringsinterview til den universitetshistoriske samling af erindringer. Som nybagt student kom han i 1964 til Aarhus Universitet, hvorfra han blev cand.oecon. i 1971. Doktorgraden erhvervede han i 1984, og inden han blev professor i nationaløkonomi i 1986 havde han været ansat som kandidatstipendiat, adjunkt og lektor og havde været Visiting Scholar på MIT, Cambridge, Massachusetts 1973-1974. 

Erindringer fra en barndom i en af Universitetsparkens eforboliger

Til universitetshistorien hører også det liv, der - trods hovedsagelig privat - udfoldede sig i Universitetsparkens fem professorvillaer og tre eforboliger. Vi har tidligere indsamlet materiale til belysning af sider af det liv, som disse boliger har dannet ramme om, og med Kirsten Muncks bidrag, som vi har opfordret hende til at skrive og at finde billeder til, kan vi nu præsentere en opsats om en barndom i eforboligen ved kollegierne 4-6. Herover Kirsten Munck og faderen, professor, dr.theol. Johannes Munck i 1949.


Læs om Moderate Studenters første 25 år ved Aarhus Universitet

­Moderate Studenter ved Aarhus Universitet blev oprettet i 1970 og fusionerede efter 29 års virke med Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Ved organisationens 25-års jubilæum i 1995 udkom publikationen Oprør og forandring. Moderate Studenter 1970-1995. Den blev udsendt i et oplag på 350, hvoraf formentlig kun få eksisterer i dag, men det er nu muligt at læse dens mange interessante artikler via link her på siden. Når vi 'genudgiver' en ikke længere eksisterende organisations jubilæumsskrift, sker det på baggrund af mange opfordringer, men immervæk tøvende.

Aarhus Universitets segl har nu eksisteret i 85 år

I 1934 var man kommet så langt med udviklingen af universitetet, at det havde fået sit navn (1933) efter i fem år at have været benævnt "Universitetsundervisningen i Jylland", en grundlæggende undervisning for medicinere var igangsat, og der var opnået eksamensret til visse humanistiske fag, hvis docenter samtidig var blevet udnævnt til professorer, og der blev på den baggrund afholdt en konkurrence om et segl til universitetet. Blandt de 19 indkomne forslag blev arkitekt Gudmund Holmes udpeget som vinder.

Læs Gustav Albecks fremstilling af Aarhus Universitets forhistorie

Ingen vidste mere om Aarhus Universitets forhistorie end professor, dr.phil. Gustav Albeck (1906-1995). Hans far, Victor Albeck, havde stået i forreste række, da man støbte kuglerne til en universitetsoprettelse i Jylland i 1920'erne, og Gustav Albeck selv havde gennem årtier interesseret sig for universitetets historie sideløbende med sine faglige interesser og sit faglige hverv som professor i Nordisk Sprog og Litteratur ved AU siden slutningen af 1950'erne.


NFU PLUS


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2019 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk