Aarhus Universitets segl

April 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (10)

April 2006: Månedens billede

Se månedens billede.

April 2006: Fotos mv. fra ISC (International Student Centre)

I forbindelse med oprydning før flytning fra Trøjborg-komplekset til Studenterhus Århus i den gamle toldbod på Århus Havn har ISC overdraget et udvalg af arkivalier og samtlige organisationens papirfotos og negativer - i alt ca. 3.000 optagelser - til Universitetshistorisk Udvalg. ISC blev oprettet i 1966. Se foreløbig et enkelt udklip fra ISC's scrapbog.

April 2006: Mange timers interviewsamtaler med Nobelpristager sikret for eftertiden

  

I bogen Nabo til Nobel. Historien om 13 danske Nobelpriser ( 2001) portrætterede cand.scient., ph.d.Thomas Vorup-Jensen Aarhus Universitets enlige repræsentant i det fornemme selskab, nemlig professor em., dr.med.  Jens Christian Skou. Portrættet var ikke mindst bygget på Vorup-Jensens mange timers interviewsamtaler med Skou i efteråret 1998 og i januar 1999. Interviewsamtalerne blev optaget på en diktafon af den type, som var gængs i 1970'erne, og lydkvaliteten af optagelserne er derfor ikke specielt fremragende. Nu er optagelserne imidlertid blevet digitaliseret og er indgået i Universitetshistorisk Udvalgs stemmearkiv. Se de originale diktafonbånd.

April 2006: 70 år siden universitetet fik sin første mag.art.

Hvad lavede stud.mag. Folmer Wisti i netop disse aprildage for 70 år siden? Jo, han havde kort forinden været til de mundtlige prøver i forbindelse med sin konferenseksamen, og han havde aflagt et antal skriftlige prøver under opsyn og afholdt sin konferensforelæsning. Nu sad han i sit værelse på Marselisborg Studentergaard og svedte over den hjemmeopgave, som også hørte med til konferensen. Opgaven havde han fået udleveret 19. marts, og han skulle aflevere den færdige besvarelse 7. maj. Opgavens ordlyd var "Kochanowski's "Treny". Der ønskes en Behandling af de med Digtsamlingen forbundne litterære Problemer". Kochanowski levede i 1500-tallets Polen og den pågældende digtsamling var skrevet på baggrund af datterens død.  Se oversigt over konferensens dele.

April 2006: Køkkenbøger fra Kollegium 7,1

Kollegium 7,1 har besluttet at overdrage deres køkkenbøger mv. til Universitetshistorisk Udvalg. Bøgerne stammer fra 1995 og fremad. Se udsnit af en side fra 2004.

April 2006: Lille web-udstilling om Max Sørensen

I det historiske showrooms galleri er der under afsnittet vedrørende personfotos netop blevet udfærdiget en lille udstilling om professor, dr.jur. Max Sørensen (1913-1981), som døde i år for 25 år siden. Max Sørensen blev ansat som professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet i 1947, og allerede i 1949 fostrede han idéen om at oprette et helt nyt universitetsfag i Danmark: Statskundskab. Faget etableredes ved Aarhus Universitet i 1959.

April 2006: Bogen Det lærde Selskab i Aarhus 1945-1995  kan nu læses på Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside

På baggrund af overenskomst med Aarhus Universitetsforlag er det nu blevet muligt at læse Palle Lykkes fremstilling fra 1995 af Det lærde Selskabs historie gennem de første 50 år på Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside. Klik på billedet herover og vær forberedt på, at det lige tager et øjeblik, inden samtlige bogens 165 sider er fremme på skærmen. 

April 2006: Erindringsinterview med fhv. overlæge Ingrid von Staffeldt (f. 1922)

Den 20. april 2006 foretog Universitetshistorisk Udvalgs volontør et erindringsinterview med fhv. overlæge og administrerende overlæge Ingrid von Staffeldt. Under døbenavnet Ingrid Vernegaard Jensen studerede informanten ved Det lægevidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet fra begyndelsen af 1940'erne og gjorde senere karriere inden for det århusianske hospitalsvæsen.

I de første af sine studieår boede Ingrid Vernegaard Jensen bag dette vindue på Marselisborg Studentergaard. Klik på vinduet og kig indenfor!