Aarhus Universitets segl

Max Sørensen (1913-1981)

 Foto, formentlig fra 1970'erne, tilhører Universitetshistorisk Udvalg. Ukendt fotograf).

 

Efter ansættelser i Udenrigsministeriets regi i perioden efter 1938, disputerede cand.jur. Max Sørensen i 1946 (Le sources du droit international) og blev året efter ansat som professor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet i forbindelse med oprettelsen af det juridiske studiums 2. del.

Utallige er statsretseksperten Max Sørensens udenrigsministerielle tillidshverv gennem professorårene. Bl.a. var han medlem af den europæiske menneskeretskommission 1955-1972 – de sidste fem år som dens præsident - og han var ad hoc-dommer i den internationale domstol i Haag ved behandlingen af sokkelgrænsen i Nordsøen 1968-69.

Fra 1972, hvor han fratrådte professoratet, og frem til 1979 fungerede Max Sørensen som dommer ved EF-domstolen.

Max Sørensen var i slutningen af 1940'erne ophavsmand til idéen om oprettelse af et helt nyt universitetsstudium i Danmark: Statskundskab. Faget blev etableret ved Aarhus Universitet i 1959 med to professorater. Hør her indehaveren af et af disse professorater - Erik Rasmussen - fortælle om Max Sørensens betydning for oprettelsen af faget. (Interview med Erik Rasmussen optaget 1992; lydklippets varighed 1:23).

Efter cand.jur. Ellen Max Sørensens død i sommeren 2005 fik Universitetshistorisk Udvalg takket være boets velvillige indstilling mulighed for at udtage visse effekter med tilknytning til professor, dr.jur. Max Sørensen (1913-1981). Blandt disse effekter var professorens cykel, som han trofast benyttede helt fra anskaffelsen formentlig i begyndelsen af 1930'erne - se foto af den unge Max Sørensen - og frem til sin død.

Om årene som dommer ved EF-domstolen og i forbindelse med andre udenrigsministerielle hverv uden for Danmarks grænser hedder det, at hans chauffør stort set ikke havde andet at tage sig til end at pudse bilen - for Max Sørensen foretrak nu en gang at cykle! Han cyklede i Århus dagligt mellem hjemmet i Risskov og universitetet og - da den tid kom - mellem domstolen og hjemmet i Luxembourg (dog minus de seneste år), og han var ophøjet ligeglad med, at de øvrige EF-dommere fandt, at det var under embedets værdighed at cykle.

Bortset fra sadel, baglygte og lås synes der at være tale om det henved 75 år gamle køretøjs originale dele. På cykelstangen er på optagelsen fra 2005 monteret Max Sørensens daglige universitetsmappe, som han anvendte i professorårene ved Aarhus Universitet, dvs. 1947-1972. Også Max Sørensens lommebøger fra 1940'erne er tilgået udvalgets samlinger.

I 2014 har AU Universitetshistorie (tidl. Universitetshistorisk Udvalg) modtaget Max Sørensens private skrivebord, hvor hans værker blev forfattet.