Aarhus Universitets segl

April 2008

Nyt fra Universitetshistorien (34)

April 2008 (9): Udvalgets sekretær deltog i internationalt symposium

DPU set fra Tuborgvej april 2008.

Universitetshistorisk Udvalgs sekretær deltog i "The Raison d'être of the History of Education - An International Symposium", der fandt sted 16.-17. april på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, i Emdrup. Se konferencens program (pdf-fil, 33,7 kb).

April 2008 (8): 60 år siden Danmarks Lærerhøjskole flyttede til Emdrup

Aulaen i Emdrup - april 2008.

I april 1948 flyttede Danmarks Lærerhøjskole - del af DPU fra 2000 - ud fra København og ind i Emdrupborgs bygninger. På billedet ses aulaen. (Foto Universitetshistorisk Udvalg april 2008).

April 2008 (7): Nyerhvervet billedmateriale vedr. Odontologisk Instituts historie

Første tandlæge uddannet i Århus .

På baggrund af nylig indkommet digital billedsamling vedr. Århus Tandlægehøjskole har vi oprettet en sektion vedr. en tidlig fase af denne institutions historie. I efteråret 2008 er det 50 år siden, undervisningen begyndte på Tandlægehøjskolen, der i 1992 blev en del af Aarhus Universitet. Læs mere ...

April 2008 (6): Klip fra Studenterhåndbogen 1944

Udsnit af 1944-håndbogens omslag.

Vi har i den 64 år gamle håndbog "klippet" præsentationer af så forskellige fænomener som Handelshøjskolen i Aarhus (etableret 1939), Jysk Akademisk Idrætsforening (oprettet 1943) og Aarhus Universitets daværende bestyrelse foruden en annonce for Aarhus Brugsforening.

April 2008 (5): Materiale om den akademiske fodbolds historie i Århus

Judith Jensen med plakat fra 1974.

Gymnasielektor, cand.mag. Judith Jensen, der som stud.mag. i 1974 tog initiativ til oprettelse af kvindefodbold under JAI (Jysk Akademisk Idrætsforening) og i 1978 var drivende kraft bag etableringen af et "institutblad" på Afdeling for Spansk, har givet erindringsinterview om bl.a. disse emner og har desuden overdraget forskelligartet kildemateriale til belysning heraf. Læs mere ...

April 2008 (4): Nyt skilt i sektionen vedr. vej- og gadenavne

Fuglesangs Allé ligger Handelshøjskolen.

April 2008 (3): Artikel i AU-gustus om 1940-skitser til hovedbygning

Se artiklen i AU-gustus 1, 2008.

April 2008 (2): Gammelt institutskilt dukket op

Institutskilt fra Vestergade 19.

Et gammelt skilt er for nylig indgået i Universitetshistorisk Udvalgs samlinger. Kulturgeografisk Institut blev i 1966 oprettet i Vestergade med professor, dr.phil. Johannes Humlum som leder og nedlagt, da denne gik af i 1981. 

April 2008 (1): Månedens billede

Sygeplejersker i fordybelse 1938.

Det er i år 70 år siden, at "Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og ledende og undervisende Sygeplejersker" blev oprettet. Læs mere og se billedet i stort format ...