Aarhus Universitets segl

Studiebesøg mhp. evt. udstilling om faget Lingvistiks historie

(Foto Universitetshistorisk Udvalg 2009).

Ph.d.-stipendiat Julie Hansen studerer en kombineret grammofon og spolebåndoptager fra B&O med henblik på eventuel udstilling om faget Lingvistiks historie i Århus. Apparatet, som desværre mangler grammofonarmen og hvis historie ikke kendes nærmere, formodes at have været anvendt i tilknytning til faget Lingvistik, skønt det er tænkeligt, at det er blevet anskaffet ved en bevilling til Fonetisk Institut, som havde et nært samarbejdsforhold til lingvistik. Under alle omstændigheder er det tilgået Universitetshistorisk Udvalgs apparatursamling i forbindelse med oprydning på Lingvistik ved dette fags bortflytning fra Trøjborgafdelingen.

 

 

 

(Foto Universitetshistorisk Udvalg 2009).

En bedaget Vari-Typer blev taget i øjesyn. Den kan indstilles til at skrive med mange forskellige typer skrifttegn. I en skuffe foran på maskinen befinder sig et udvalg af type shuttles. En tidligere medarbejder på Lingvistik har fortalt, at han brugte den i begyndelsen af 1960'erne.

 

(Foto Universitetshistorisk Udvalg 2009).

En mappe indeholdende 15 gamle 78'er-grammofonplader med russiskkursus og tilhørende bog blev studeret ved samme lejlighed. Mappen har været anvendt af Ad. Stender-Petersen, professor i slaviske sprog og litteraturer, og i hvert fald bogen har tilsyneladende tilhørt ham personligt - i hvert fald er den forsynet med hans exlibris.

 


Vedr. Lingvistiks tidligste historie i Århus:

Se også Per Aage Brandt: "Omkring sprogteoriens danske grundlæggelse - strejftog i den århusianske lingvistik", André Wang Hansen, Helge Kragh, Svend Larsen, Palle Lykke og Jens Chr. Manniche (red.): Topforskning ved Aarhus Universitet - en jubilæumsantologi , Acta Jutlandica LXXVIII:1, Serie U 11, Århus 2003, s. 25-38.