Aarhus Universitets segl

Ad. Stender-Petersen (1893-1963)

Billedet her stammer fra 1945 og er et udsnit af et større foto. Se hele optagelsen.

Ad. Stender-Petersen havde været professor i Dorpat 1927-1931, hvorefter han kom til Århus og blev tilknyttet universitetet her som privatdocent. I 1932 blev han lektor i slaviske sprog og litteraturer, og i august 1935 blev han docent med lønnen betalt af kommunale midler, hvorefter han i 1941 blev udnævnt til professor ved Aarhus Universitet, hvilket han var til sin død i 1963.

Skønt han i 1930'erne altså ikke var professor ved Aarhus Universitet, insisterede han på at lade sig titulere ved denne benævnelse, idet han henviste til sin tidligere ansættelse som professor i Dorpat. Hans elev Folmer Wisti har fortalt, at også hans frue kaldte ham "professoren" allerede i første del af 1930'erne. Det hørte Wisti fx, når han var inviteret til russisk løgsuppe i Stender-Petersens hjem. Se Stender-Petersens exlibris.

(Se i øvrigt Folmer Wisti: "Fra pionertiden i 30erne. Stenders lange vej til Aarhus Universitet og Slavisk Institut", Slavisk Institut 50 år, s. 19-33, Acta Jutlandica LXII, Humanistisk Serie 59, Arkona, 1985).

 

Fra studenterhåndbogen 1962.