Aarhus Universitets segl

Februar 2008

Nyt fra Universitetshistorien (32)

Februar 2008 (11): "Museumsgenstand" udlånes til udstilling

Cyklen føres bort fra magasinet.

I forbindelse med forsvar af ph.d.-afhandling, hvori professor, dr.jur. Max Sørensen spiller en fremtrædende rolle, har repræsentanter for Afd. f. Historie opnået Universitetshistorisk Udvalgs tilladelse til at låne professorens meget gamle og ihærdigt brugte cykel, så denne værdige genstand kan "udstilles" ved en efterfølgende reception. Billedet i større format.

Februar 2008 (10): Den sidste fra det oprindelige "Spørg Århus"-panel er død

Bech som nyslået cand.jur. 1950.

Professor emeritus, dr.jur. Robert Bech er i februar 2008 afgået ved døden. Robert Bech, der var født i 1924, blev juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1950 og var ansat som professor i retsvidenskab samme sted 1962-1988. Hør via dette link en kort bemærkning om Robert Bech udtalt af en af de andre deltagere i den første omgang af tv-udsendelserne "Spørg Århus", der fandt sted i Stakladen fra 1966.

Februar 2008 (9): Nye billeder i samlingen

Ældste kort med universitetsmotiv.

Udvalget har fra Teknisk Forvaltning modtaget en mappe med 875 sort/hvide bygningsbilleder fra 1970'erne (indgår i Billedsærsamling 0073-A ), og fra Journalkontoret er i forbindelse med sagsrensning overdraget ca. 20 fotos af norske medicinstuderende ved AU henholdsvis i 1945 og ved gensyn i 1995 (indgår i Billedsærsamling 0093-A ). Fra Steffen Christiansen, Antikmuseet, er modtaget et postkort fra 1933/1934 med Aarhus Universitets nyopførte første bygning i sne som motiv. Sandsynligvis er der tale om det ældste eksisterende postkort med afbildning af århusianske universitetsbygninger (eksemplaret er uanvendt - indgår i den almindelige billedsamling).

Februar 2008 (8): Fra småtingsafdelingen (nyerhvervelser)

Uanvendte hulkort fra Registraturen.

Til oplysning for potentielle givere af universitetshistorisk materiale, som måske i sig selv kan synes ret beskedent, kan det oplyses, at udvalget med stor taknemmelighed modtager ting og sager som f.eks. disse nyerhvervelser: invitation i anledning af Årsfesten 1967 og en stak 35-40 år gamle (uanvendte) hulkort fra Registraturen.

Februar 2008 (7): Endnu et emne oprettet under "Vej- og gadeskilte"

I Aarhus Haandværkerforenings bygning i Paradisgade foregik Studenterforeningens arrangementer fra 1940 til 1944. Læs mere ...

Februar 2008 (6): SDU opretter universitetshistorisk udvalg med AU's ditto som forbillede

Lasse Bisbjerg Nielsen aflagde besøg.

I 2007 oprettede Syddansk Universitet (SDU) et universitetshistorisk udvalg, og dette har i februar 2008 ansat cand.mag. Lasse Bisbjerg Nielsen som videnskabelig assistent med henblik på at iværksætte etableringen af en universitetshistorisk samling ved SDU. Lasse Bisbjerg Nielsen har 11. februar 2008 aflagt besøg hos Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet for at høre nærmere om, hvordan man her er gået frem - først med et oral history -projekt og siden suppleret med andre former for indsamling. Læs mere ...

Februar 2008 (5): Nyt emne i "Vej- og gadeskilte"    

For enden af Salonvejen ligger Sjette Frederiks Kro, der gennem årene har dannet ramme om adskillige arrangementer med tæt forbindelse til Aarhus Universitet. Læs mere ... 

Februar 2008 (4): 72 år gammelt udklip om "den første rigtige aarhusianske cand.mag"

Udklip fra Demokraten 20.6.1936.

I forbindelse med arkivarbejde opdukkede et 72 år gammelt udklip om den første "rigtige" cand.mag. udgået fra Aarhus Universitet. Se udklippet.

Februar 2008 (3): Lidt om "Store Auditorium" (revet ned 1973)

Store Auditorium - sommer 1953.

For 35 år siden blev Store Auditorium ved Ringgaden revet ned for at give plads for byggeri til Det Humanistiske Fakultet i nordøstre hjørne af Universitetsparken. Det skete i forlængelse af, at man havde opgivet planer om udflytning af dele af universitetet til Lisbjerg eller Skejby. Mere om Store Auditorium.

Februar 2008 (2): Den lægevidenskabelige kandidatgrad fejres anno 1957

Fest på Sjette Frederiks Kro 1957.

En æske med 33 fotos fra lægevidenskabelige kandidaters fest på Sjette Frederiks Kro i Risskov i sommeren 1957 er netop ankommet fra Island som gave fra en af festens deltagere: Professor, dr.med. Torkell Jóhannesson, Reykjavík. Se smagsprøver.

Februar 2008 (1): Månedens billede

Andreas Blinkenberg i februar 1943.

Da professor Blinkenberg modtog en kaldelse (dvs. tilbud om ansættelse) fra Københavns Universitet, men afviste denne, fordi han foretrak at blive i Århus, blev han som tak fejret af kolleger og universitet ved en fest 18. februar 1943 - få dage efter at han var fyldt 50 år. Se hele billedet samt mange flere fra festen.