Aarhus Universitets segl

Januar 2007

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (19)

 

Januar 2007: Månedens billede

 

 

Klik her eller på billedet og se større udgave med kommentar.  

 

Januar 2007: Fhv. museumsoverinspektør og byhistoriker Gunner Rasmussen død

 

Forhenværende museumsoverinspektør i Den Gamle By, cand.mag. Gunner Rasmussen, født 1920, er 6. januar afgået ved døden. Gunner Rasmussen gav i februar 1999 et erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg. Her fortalte han om studieforholdene for historiestuderende fra slutningen af 1930'erne og op gennem 1940'erne - om hvordan professor Adam Afzelius lod sin cigarkasse gå rundt blandt studenterne - og om forholdene ved det nyetablerede fag Geografi. Hør Gunner Rasmussen fortælle om en episode fra indretningen af Geografisk Institut i midten af 1940'erne. (Fra erindringsinterview 1999; varighed af lydklip 1:12). Den i lydklippet omtalte "Humlum" er dr.phil. Johannes Humlum (1911-1990), professor i Geografi ved Aarhus Universitet 1943-1981.

 

Januar 2007: Studenterrådets historie skrives ...

 

 

... og forberedelserne hertil foregår delvis i Universitetshistorisk Udvalgs nye og større sekretariatslokale i Bygning 1448 på Fredrik Nielsens Vej. De to forfattere af den kommende jubilæumspublikation i anledning af Studenterrådets 75-års-jubilæum i 2007 er Bjørn Kock Sørensen, BA i. historie og journaliststuderende (t.h.) og Mikkel B. Hansen, BA i historie, stud.mag. Klik på billedet og se flere optagelser. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 2007).

 

Januar 2007: Nekrologfortegnelsen ajourført

 

 

(Foto Universitetshistorisk Udvalg august 2006).

 

Fortegnelsen over samtlige de nekrologer, som har været bragt i universitetets årsberetninger fra og med den første i 1933 er nu ajourført til og med 2005 - og der er fra og med 1993 indsat links til selve nekrologerne. Fortegnelsen har dermed - i hvert fald for den senere dels vedkommende - fået karakter af et personalhistorisk leksikon. Se nekrologfortegnelsen

 

Januar 2007: Nyerhvervelser

 

 

Leitz-episkop. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

 

Tre episkoper er netop tilgået udvalget fra Afd. for Kunsthistorie. Herover ses det ældste. Det er endnu ikke undersøgt, hvornår det stammer fra, men det er formentlig ca. 35-40 år gammelt. Klik her eller på billedet og se større udgave.