Aarhus Universitets segl

Juli 2007

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (25)

Juli 2007: Nyerhvervet materiale fra 1940'erne

Adgangskort til Rusfesten 1942.

Fra fhv. gymnasielektor, cand.mag. Bodil Jørgensen, Viby, er modtaget supplement til tidligere overdragelser. Der er tale om adgangskort til Studenterforeningens rusfest 1942, materiale vedr. Studentermødet på Rønshoved Højskole i august 1943 (arrangeret af "Sønderjydsk Studenterforening ved Aarhus Universitet" og "Aarhus Studenterkreds") samt pressefoto af tre studenter, som tilsammen udgjorde et hold i "Hvem ved hvad?", og som vandt over et tilsvarende professorhold sidst i september 1940. Der er desuden foretaget en lydoptagelse, hvor Bodil Jørgensen fortæller om materialet.

Juli 2007: Artikel om Vennelystparkens historie nu tilgængelig online

Pavillonen i Vennelyst ca. 1900.

Gennem det seneste halve århundrede har Vennelystparken - Århus bys ældste eksisterende haveanlæg fra 1824 - i stadig højere grad fået karakter af anneks til Universitetsparken, i første omgang som følge af arkitekt C.F. Møller s gule bygninger, og i anden omgang som følge af, at Tandlægehøjskolen i 1992 blev fusioneret med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og at Aarhus Kunstmuseums fraflyttede bygninger efter årtusindskiftet blev overtaget af Geologisk Institut. Udvalgets sekretær har for 17 år siden skrevet "Vennelyst gennem tiderne", som nu på den ovenfor skitserede baggrund er hentet frem igen og gjort tilgængelig her. Artiklen blev oprindelig publiceret i Århus-Årbog 1990.

Juli 2007: Udvalgsvolontøren takker af

Anne Sofie Vemmelund. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

Efter aflevering af speciale og umiddelbart efterfølgende projektansættelse ved henholdsvis Herning Museum og Blicheregnens Museum forlader udvalgets volontør siden 2006, Anne Sofie Vemmelund, udvalget. Anne Sofie Vemmelund har udført et antal universitetshistoriske erindringsinterviews til udvalgets stemmearkiv og har desuden i denne samt anden forbindelse foretaget indsamling af andre typer af materiale til udvalgets samlinger. Tak til Anne Sofie for indsatsen - og held og lykke fremover! 

Juli 2007: Se Månedens billede  

Se stor udgave med kommentar.