Aarhus Universitets segl

Marts 2006

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (9)

Marts 2006: Månedens billede

Klik her og se månedens billede

Marts 2006: Ny web-udstilling om Marselisborg Studentergaards historie

I tilknytning til Månedens billede er der på Universitetshistorisk Udvalgs hjemmeside udarbejdet en permanent udstilling om Marselisborg Studentergaard 1928-1946. Man kan her studere et væld af fotografier, festsange, erindringer og samtidige interviews med beboerne, og man kan læse en artikel om Gaardens historie og betydning i Aarhus Universitets første par årtier. Desuden er der mulighed for at lytte til små udpluk af nyere interviewoptagelser med tidligere gårdboere og andre samtidige studerende. Så godt som alt materialet stammer fra Universitetshistorisk Udvalgs samlinger. Baggrunden for udstillingen er, at det i år er 60 år siden, at Universitets-Samvirket afhændede bygningen på Marselis Tværvej 4 til det danske forsvar, idet man havde besluttet fra nu af at koncentrere kræfterne om opbygningen af resten af de i alt ni planlagte kollegier i Universitetsparken. Huset på Marselis Tværvej havde på det tidspunkt tjent som kollegium for Aarhus Universitet gennem 18 år - fra 1928 til 1941 som mandskollegium og fra 1941 til 1946 som kvindekollegium. Klik her og se udstillingen.  (Kommentarer og supplerende materiale modtages meget gerne: Klik på navnet nederst på siden og send en mail).

Marts 2006: Lidt om Økonomisk Instituts første bygning

Senere på året - til september - er det 70 år siden, at Økonomisk Institut (nu Institut for Økonomi) blev oprettet som del af det nyetablerede Økonomiske og Juridiske Fakultet. Der var ikke plads til det nye fakultet i den eksisterende universitetsbygning fra 1933 (Bygn. 1340), da fakultetet blev oprettet i 1936. Godt nok blev der i universitetsbygningen oprettet et "juridisk laboratorium" (dvs. bibliotek), men til Økonomi var der slet ikke plads. Derfor indledte Økonomisk Institut i september 1936 sin virksomhed i en bygning nær havnen - en bygning stillet til rådighed af direktøren for Aarhus Oliefabrik. I anledning af det tilstundende jubilæum er et par relevante fotos mv. fundet frem:  Se fotos af bygningen Spanien 65 mv.

Marts 2006: Ny web-udstilling om Kleinhans-Samlingen

Foranlediget af en forespørgsel er der netop udfærdiget en slags udstilling vedr. Edmund Kleinhans' bogsamling, som i 1935 blev overdraget til Aarhus Universitet, hvor den kom til at udgøre grundstammen i Det Humanistiske Fakultets lingvistiske bibliotek. Udstillingen tager udgangspunkt i et fotografi af Kleinhans - og udgøres af dette billede og det materiale, som der linkes til fra den tilhørende tekst. Klik her og se udstillingen.

Marts 2006: Adam Afzelius' grav i Rom

Udvalgets sekretær besøgte under et ophold i Rom i uge 12 professor Adam Afzelius' grav på byens protestantiske kirkegård og tog et par billeder. Se billederne.