Aarhus Universitets segl

Spanien 65

Her i dette hus på hjørnet af Spanien og Jægergaardsgade indledte Økonomisk Institut sin virksomhed i efteråret 1936. Bygningen blev stillet til rådighed af direktøren for Aarhus Oliefabrik, hvis store havnesilo fra 1927-28 ses i baggrunden til højre. Fra 1939 til 1953 var også Institut for Hygiejne anbragt i bygningen (på første sal). (Foto Universitetshistorisk Udvalg september 2005).

Huset blev stillet midlertidigt til rådighed for Økonomisk Institut af direktøren for Aarhus Oliefabrik, Thorkild Juncker (1897-1955), indtil instituttet kunne flytte ind i universitetets planlagte nye hovedbygning. Direktør Juncker havde været formand for det udvalg, som fra 1934 havde forberedt etableringen af Det Økonomiske og Juridiske Fakultet (fra ca. 1970: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet), og i 1937 kom han ind i Aarhus Universitets bestyrelse - udpeget af Universitets-Samvirket. Ganske vist afbrød universitetet forbindelsen med direktør Juncker i 1943 som følge af hans visioner i forhold til besættelsesmagten, men fordi kommunen omkring samme tid overtog bygningen, blev det ikke nødvendigt at forlade den, før instituttet i 1946 kunne flytte ind i universitetets nye hovedbygning. I september 1946 - samme måned som Hovedbygningen blev indviet - havde Økonomisk Institut endnu ikke fået anskaffet brevpapir med den nye adresse - se brevpapir.