Aarhus Universitets segl

Marts 2010

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (56)

Marts 2010 (7): Nyerhvervet materiale fra studenterliv 1946-1955

Se større billede af dele af materialet samt oversigt over dette

Materialet har tilhørt fhv. gymnasielektor, cand.mag. Holger Jensen (1927-2007), Hjørring.

Marts 2010 (6): Kvindernes internationale kampdag 8. marts

Se portrætter af de første kvindelige professorer ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitet havde eksisteret 26 år, da den første kvindelige professor blev ansat i 1954.

 

Marts 2010 (5): Nyerhvervet genstand fra studerendes erhvervsarbejde

Se armbindet fra Post- og Telegrafvæsenet i stort format.

Universitetshistorisk Udvalg har i sine samlinger kun en yderst begrænset mængde materiale med tilknytning til studerendes erhvervsarbejde, og armbindet fra 1955 er derfor en kærkommen nyerhvervelse. Det er skænket af Poul Henning Fromsejer.

 

Marts 2010 (4): Klausul ophævet på erindringer fra studenterlivet i 1930'erne

Erindringernes forfatter er nr. 2 fra højre. Klik og se hele billedet anno 1933.

For snart 20 år siden henvendte fhv. landsarkivar Peter Kristjan Iversen sig til Universitetshistorisk Udvalg og meddelte, at han havde skrevet sine erindringer om studietiden i Århus 1932-1939. Hvis vi var interesseret i at få en kopi, kunne vi få en sådan til arkivet mod, at vi til gengæld renskrev det håndskrevne manuskript for ham. Det blev accepteret, og det aftaltes, at erindringerne skulle være klausulerede indtil 10 år efter Iversens død. Iversen døde i januar 2000, og erimdringerne er nu i 2010 principielt tilgængelige. Se udsnit, som Iversen allerede i 1998 gav os tilladelse til at publicere.

Marts 2010 (3): Nyerhvervelse: Skrivepulte fra Juridisk Bibliotek

Klik og se større billede.

I kølvandet på Juridisk Biblioteks indlemmelse i et samfundsvidenskabeligt fællesbibliotek er to skrivepulte overdraget til Universitetshistorisk Udvalgs samling. Pultene er tegnet i 1970'erne til Juridisk Bibliotek af C.F. Møllers daværende inventararkitekt Henning Christensen.

Marts 2010 (2): Nyerhvervelse: Klimasatsningens scrapbook og arkiv

Klik og se materialet.

Universitetshistoirisk Udvalg har fået overdraget materiale fra Klimasekretariatets virke 2008-2010.

Marts 2010 (1): Månedens billede

Klik og se hele billedet fra rejsegildet på Kollegium I den 25. februar 1935.

Det er i år 75 år siden, at det første kollegium i Universitetsparken i Århus blev opført.