Aarhus Universitets segl

Oktober 2007

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (28) 

Oktober 2007: Moderne klassiker om studenterliv under besættelsen 50 år

Udsnit af originalt smudsomslag.

Mandag den 29. oktober 2007 er der gået et halvt århundrede, siden Tage Skou-Hansen udgav sin debutroman De nøgne Træer. Forfatteren har i denne roman om moralsk-eksistentielle anfægtelser i kærlighed og krig trukket på sine egne erfaringer som student ved Aarhus Universitet i årene 1942-1950 - inklusive foreningsliv og modstandskamp. Mere om bogen.

Oktober 2007: Aarhus Universitet i dansk skønlitteratur

Forfatteren Tage Skou-Hansen.

I anledning af ovennævnte romanjubilæum har Universitetshistorisk Udvalg udarbejdet en foreløbig oversigt vedr. litterære værker i hvis fiktive univers Aarhus Universitet indgår, og vedr. skønlitterære prosaister og lyrikere, som har haft tilknytning til Aarhus Universitet. Se oversigten. Portrættet herover gengives med venlig tilladelse fra Forlaget Gyldendal.

Oktober 2007: Ny volontør hos udvalget

Stud.scient.pol. Miriam Mogensen.

Miriam Mogensen er netop blevet tilknyttet Universitetshistorisk Udvalg med særligt henblik på at gennemføre erindringsinterviews med et udvalg af personer, der har haft tilknytning til Statskundskab siden dette fags oprettelse i 1959. 

Oktober 2007: 65 år siden universitetsforkæmper døde

Udsnit af 1937-foto ved Caprani.

I anledning af, at det 5. oktober 2007 er 65 år siden Jakob Jensen afgik ved døden, har vi oprettet en profil på den forhenværende borgmester, hvis betydning for universitetsplanernes realisering i 1920'erne vanskeligt kan overvurderes.  

Oktober 2007: Komparative studier i universiteters offentlige rum

Udsnit af foto 4. oktober 2007.

Claudia Kruschwitz, Dipl.-Ing. (arkitektur) og videnskabelig medarbejder ved Lehrstuhl für Städtebau und Landesplanung der RWTH Aachen, har 4. oktober 2007 - som led i sit videnskabelige projekt "Der öffentliche Raum von Universitäten: Formentypen, ihre städtebauliche und identitetsstiftende Bedeutung" - aflagt studiebesøg hos udvalget. Se hele billedet.

Oktober 2007: Artikler om rituel klædning på universitetet nu online

Universitetshistorisk Udvalgs sekretariat har på det seneste modtaget et antal forespørgsler vedr. rituel brug af kåber og kapper ved Aarhus Universitet gennem tiderne. Vi har på denne baggrund fundet et par billeder frem og samtidig indhentet tilladelse fra HUMavisen s redaktør til at præsentere et par derfra stammende artikler om rituel klædning ved Aarhus Universitet. Se materialet

Oktober 2007: Nyerhvervet sundhedsvidenskabeligt forskningsarkiv

Jens Nørby 2007 - se større foto.

Fhv. lektor ved institutterne for fysiologi, medicinsk biokemi og biofysik, cand.polyt. Jens Nørby (f. 1932) har overdraget sit arkiv omfattende videnskabelig korrespondance, konferencemateriale etc. fra og med 1956 samt en hertil hørende billedsamling. Se foto af Nørby-arkivet efter opstilling i udvalgets arkiv i Nobelparken. (Foto Universitetshistorisk Udvalg september 2007).

Oktober 2007: Nyerhvervet billedmateriale fra kollegium

Køkkenmøde 1964 i Kollegium 4,1.

Cand.jur. Laurits Gregersen, Frederiksberg, har i form af fotokopier overdraget billedmateriale fra 1960'ernes kollegieliv samt materiale vedr. FN-Gruppen ved Århus' højere læreanstalter og denne gruppes Europatur i juli 1964 foruden diverse vedr. folkeretskursus i Haag 1964 - bl.a. adgangkort til kurset.

Oktober 2007: Nyerhvervet manuskript anno 1959 om filosofikum 

Fra forfatteren, cand.mag. Benny Adriansen, Randers, har Universitetshistorisk Udvalg modtaget et af ham selv forfattet manuskript fra 1959 om filosofikum. Det var oprindelig tænkt som kronik i Information , men blev afvist på grund af længde og omstændelighed, hvorefter forfatteren bad professor, dr.theol. K.E. Løgstrup om råd vedr. forkortelser. Manuskriptet er således gennemvævet af Løgstrups egenhændigt tilføjede kommentarer, rettelser og forslag til udeladelser etc. Se det syv sider lange manuskript. Benny Adriansen har desuden overdraget andet universitetshistorisk materiale - bl.a. anbefaling fra et badehotel, hvor han i sommermånederne 1959 og 1960 fungerede som portier - se oversigt.

Oktober 2007: Månedens billede

Se månedens billede i stort format.