Aarhus Universitets segl

Tage Skou-Hansen: De nøgne Træer (1957)

Romanen - der skulle blive den første i en længere række om figuren Holger Mikkelsen - lægger ud med et detaljeret billede af, hvordan en lyrisk-musikalsk soiré i "en lille studenterforening" kunne udfolde sig på "Strandkroen" i december 1943. Inspirationen hertil var den i 1941 ved Aarhus Universitet oprettede forening Musiske Studenter, som af og til afholdt sine møder i Sjette Frederiks Kro i Risskov - og flere af de figurer, som optræder i kapitlet, er da også let genkendelige fra datidens aarhusianske universitetsmiljø.

Originaludgaven af Tage Skou-Hansens debutroman De nøgne Træer (1957) var forsynet med dette smudsomslag. Det fremgår ikke, hvem der har udfærdiget det. Se hele smudsomslagets yderside. (Gengives med venlig tilladelse fra Forlaget Gyldendal. Eksemplaret tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

 

Forfatteren Tage Skou-Hansen (f. 1925) er mag.art. fra Aarhus Universitet 1950. Han påbegyndte sine studier i litteraturhistorie i 1942 og kom straks ind i kredsen af personer, der mødtes i Musiske Studenter og som senere etablerede tidsskriftet Heretica (bl.a. Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen). Tage Skou-Hansen har i 1999 - som led i Universitetshistorisk Udvalgs indsamling af mundtlige erindringer - givet et erindringsinterview om studietiden; dele heraf kan man gøre sig bekendt med i Nils Gunder Hansens bog Tage Skou-Hansen - et forfatterskabsportræt (2004). (Ukendt fotograf. Billedet bringes med venlig tilladelse fra Forlaget Gyldendal).

 

Denne forfatterdedikation anno 1957 er nedfældet på selve romanens udgivelsesdag: 29. oktober 1957. (Eksemplaret tilhører Universitetshistorisk Udvalg).