Aarhus Universitets segl

Benny Adriansen

Benny Adriansen, f. 1939:

(I en række følgebreve og emails forefindes kommentarer til materialet).

1. aflevering, august 2007:

- Maskinskrevet manuskript 1959 vedr. filosofikum (forslag til afskaffelse af propædeutisk filosofi). Blev sendt til Dagbladet Information , der fandt kronikforslaget for langt/omstændeligt. Forfatteren bad derpå professor, dr.theol. K.E. Løgstrup se på det og komme med forslag til forkortelser/udeladelser. Manuskriptet er således med Løgstrups kommentarer og forslag. Se manuskriptet.

- Bevis for bestået filosofikum juli 1959.

- Udskrifter fra eksamensprotokollen 1958 og 1960 vedr. historie og fransk.

- Notesbog fra 1959 (indeholdende bl.a. noter vedr. daglige udgifter samt notater vedr. logik (filosofikum), tidspunkter for undervisning samt adresser og telefonnumre).

- Anbefalinger 1961 fra Knud Hannestad og Erik Reske-Nielsen i forbindelse med ansøgning til fransk statsstipendium.

- Medlemskort til Union nationales des etudiants de france - m. fotografisk portræt.

- Eksemplar af Turistårbogen 1969 (Als) med indlagt kommentar til fotografi s. 69 visende udgravning maj-juni 1959 ved Nygaard i Nørreskoven. Ud over P.V. Glob ses på billedet Jens Raben, Hans Barsø, Svend. E. Floor, Benny Adriansen og E. Pedersen eller Petersen samt Aino Kann-Rasmussen. I kommentaren oplysning om Globs morgenritual ved arbejdsdagens begyndelse.

- Artikel fra Gymnasieskolen nr. 7, 1977, hvor Benny Adriansen s.m. Henning Rützou, Randers Amtsgymnasium, skriver ”Om ulovlig sortering af pædagogikumskandidater – eller skilsmissen mellem universiteter og gymnasieskole”.

- Korrespondance mv. i forbindelse med Adriansens ansøgning 1977 om ledig adjunkt/lektorstilling i fransk historie ved Romansk Institut.

2. aflevering, september 2007:

- Anbefaling fra Badehotellet "Grenaa Strand" 1960, hvor BA to somre (1959 og 1960) havde fungeret som portier (forklaring mv. i medfølgende brev af 27. september 2007).

- Akademisk borgerbrev 1958.

- Diverse vedr. eksamenspapirer (herunder eksamenspapirer).

3. aflevering, oktober 2007:

To fotos:

- (1) Ekskursion til marskgård efterår 1960: Yderst til venstre H.P. Clausen. Knud Hannestad yderst til højre. Til venstre for Hannestad står Adriansen og til venstre for ham Erik Christiansen. Med foldede hænder i midten Preben Torntoft. Nr. 3 fra venstre er Hans Sylvain Thomsen (arbejdede på Geografi i mange år). ved siden af ham Damm, dernæst Manniche, Floor, Rønning-Bech (alpehus og snadde), uidentificeret og Paludan. Derpå uidentificeret og Køpcke og Ellegaard.

- (2) Foto fra Frankrigsophold (januar 1962). Adriansen blev sammen med andre stipendiater inviteret til middag af Rotary-klubben i Châtillon-sur-Seine. Ved den lejlighed besøgtes Seinens udspring. Rotary-præsident står i midten, yderst tv. en mao-begejstret kinesisk student. Adriansen yderst th.

- Maskinskrevet manuskript (20 s., forår 1959) om "M.A. Goldschmidts politiske anskuelser (indtil 1848)" (afleveret til H.P. Clausen).

- Diverse franske studenterkort :

- En lap papir med to arabiske navne (kommentar i ledsagende brev).

- Kalender udgivet af studenternes forsikringsselskab (fransk).

- Fransk bloddonorkort

- En meget privat lomme- eller notesbog.

4. aflevering, oktober 2007:

- BA's pas m. den franske ambassades stempelmærke.

- En lille fransk kalender

- Opgaveseddel til forprøve i Historie sommer 1960.

- Brev af 17. marts 1961 fra det franske institut i København vedr. fransk statsstipendium.

- Brev af 23. oktober 1961 fra Per Dorph-Petersen.

- Et digt om guiderne Benny og Magnus.

- Brev af 22. juli 1959 fra K.E. Løgstrup - om filosofikumskronikken (se aflevering 1).

- Benny Adriansens eget ekspl. af Justus Hartnack: Filosofiske problemer, 2. opl. 1958.

5. aflevering, oktober 2007:

- Brev af 14. juli 1959 fra Verner Jespersen, dagbladet Information, om filosofikums-kronik, se Aflevering 1.

6. aflevering, november 2007:

- Benny Adriansens ekspl. af Justus Hartnack: Logik. Klassisk og Moderne (1958).

- Statut de Boursiers Etrangers du Governement Francais 1961 (Vedtægter for udenlandske statsstipendiater).

- DSB-legitimationskort (udstedt 1. september, udløber 1967) med Adriansen-portræt.

- Togbillet Andst-Århus H 1. september 1959.

7. aflevering, november 2007:

- Digital kopi af 2 breve fra efteråret 1958 til stud.mag. Benny Adriansen fra dennes moder i Andst. Se konvolut. (De originale breve forbliver hos Benny Adriansen og er KLAUSULEREDE til dennes død).

- Identitetskort udstedt dec. 1955 af Dansk Skoleråd (under navnet Niels Oluf Kyed).

- Udtalelse 1955 fra lærer om stil i 1.g.

- Medlemskort til Thélème, de franskstuderendes forening, 1958-1959.

- Medlemskort til Studenterforeningen 1958-1959.

- Kvittering f. køb af rejseskrivemaskine 15.10.1959.

- Diverse breve fra tidligere skolekammerater 1958-1961.

- Kalender 1962 med agivelse af vigtige begivenheder.

- Den senere hustrus carte d'inscription 1961 (Dijon).

- Telegram om d.s. hustrus ankomst til Paris.

Kommentarer til materialet i medfølgende brev af 15. november 2007.

8. aflevering, november 2008, KLAUSULERET TIL NOV. 2033

- Kladden til skrivelse til Dagbladet Informations kronikredaktør vedr. ovenomtalte kronikforslag vedr. Filosofikum KLAUSULERET TIL NOV. 2033

- Diverse breve fra familie til stud.mag. Benny Adriansen ca. 1958-1961. KLAUSULERET TIL NOV. 2033.

- Brev fra moderen 17.11.1958 (digital kopi). KLAUSULERET TIL NOV. 2033.

- Notesbog m. regnskab og adresser. KLAUSULERET TIL NOV. 2033

- Følgebrev af 4.11.2008

 

9. aflevering, februar 2012

- Kompendium om "Danmark under Den Ældre Enevælde" af C.O. Bøggild-Andersen (muligvis eneste bevarede eksemplar!)

- Oluf Nielsen: Fransk syntaks (meget slidt eksemplar)

- Kopi af breve 1955 fra Negley Farson og Arthur Koestler til Benny Adriansen om at blive journalist

- En notesbog ("rodet, men den var en slags "kode" til mit liv dengang")

- 2 private breve (fra hhv. studenterkammeraterne Jørgen Andersen og Hans Erik Lausen (sidstnævnte overtog portier-sommerferiejob efter Benny Adriansen).

- 2 medlemskort til fransk studenterfagforening tilhørende og med portrætfotos af Benny Adriansens hustru Michelle.

- 4 fotos fra ekskursion til Sandbjerg 4.-8. oktober 1960 (fotografen er ikke Adriansen):

  • 1. Brænderiet ved Sandbjergs mølledam
  • 2. Ved Sandbjergs trappe: Redaktør Jes Schmidt, Der Nordschleswiger, H.P. Clausen (administrator), Knud Hannestad, amanuensis Birgit Bjerre - på bænk Preben Torntoft og på trappetrin måske Poul Køppen.
  • 3. Løgumkloster Kirke: Lene og Knud Hannestad, H.P. Clausen, Erik Christiansen, t.h. for denne måske Preben Torntoft og atter t.h. måske Manniche (den lange skikkelse)
  • 4. Fra Trøjborg slotsruin: I forgrund formentlig Jens Damm. >

- Flere papirer vedr. den aldrig publicerede kronik om filosofikum (se også tidligere afleveringer).

- Korrespopndance 1961 med Institut Francais.

- Følgebrev af 17. februar 2012.

 

 

 

*

Gave 2007-2008 + 2012 fra cand.mag. Benny Adriansen, Randers.