Aarhus Universitets segl

Indsamling af universitetshistorisk materiale

AU Universitetshistorie, Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1448, 8000 Århus, tlf. 8715 3045, e-post-adresse: pl@au.dk, hjemmeside: http://www.au.dk/om/profil/historie/

Gamle billeder mv. modtages!

Hvis De ligger inde med fotografier eller andet materiale, som på den ene eller anden måde vedrører Aarhus Universitets historie, vil AU Universitetshistorie meget gerne høre fra Dem.

1. Billeder

Der kan for tidligere studerendes vedkommende fx være tale om fotos med motiver fra kollegieliv, undervisning (forelæsninger, øvelser, seminarer, kollokvier), studier på eget værelse eller i bibliotek, studenterforeninger af alle typer, ekskursioner og fester samt ”spisesituationer” (i 30’erne og 40’erne indtog ganske mange studerende dagens hovedmåltid i et af byens mange pensionater og holdt sig ellers med ”tørkost” på værelset).

For  nuværende og tidligere ansatte ved universitetet kan der bl.a. være tale om fotos fra fester og undervisning, udflugter, jubilæer, receptioner, udstillinger, disputatsforsvar, officielle besøg, gæsteforelæsninger, møder i videnskabelige selskaber – og ikke mindst dagligdags situationer, fx kaffepauser og kantinebesøg samt betjente, håndværkere og gartnere i funktion.

Desuden  er vi interesseret i billeder af universitetsbygninger - samt fotos fra laboratorier, biblioteker, arkiver, forsøgsstationer, undervisningslokaler og alle former for lærer- og administrationskontorer - samt hvad der måtte have befundet sig i disse (skrivemaskiner, telefoner, forskningsudstyr, møblement etc.) - og naturligvis er vi interesseret i optagelser af personer med tilknytning til universitetet – og i alle tænkelige motiver fra Universitetsparken.

Da Universitetshistorisk Udvalg blev oprettet i 1987, befandt der sig i administrationen ikke mere end ca. 50 fotos med motiver fra Aarhus Universitets historie. Dette tal er i dag mere end 1600-doblet, idet vi nu råder over en samling på over 80.000 billeder med motiver fra mange forskellige sider af Aarhus Universitets historie. Denne tilvækst skyldes Universitetshistorisk Udvalgs aktive indsamlingsindsats – specielt siden 1998. Se også indsamlingsfolder.

2. Andet materiale

Også meget andet end billeder har vores interesse, når blot det har at gøre med Aarhus Universitet eller personer med tilknytning hertil - fx forhenværende studerendes personlige dagbøger, regnskabsbøger, skriveøvelser, årskort, akademisk borgerbrev, notater fra undervisningen, sedler med eksamensspørgsmål (meget gerne i originale konvolutter med universitetets laksegl), studerendes korrespondance med kollegiemyndigheder (”Ved ankomsten bedes medbragt hovedpude og lagner”), med forældre (”Gode Mor, jeg smider vasketøjet i kurvekufferten og sender det hjem til dig med fragtmanden i morgen. Hils Far”) og med medstuderende (”Kære Oluf, i aftes fejrede vi modtagelsen af Mønstedlegatet på Peter Gift”).

For ansattes vedkommende kan der være tale om alt fra varmemesternotater til videnskabelig korrespondance samt personlige dokumenter - foruden meget andet, der kan medvirke til at belyse sider af  universitetets historie og kulturhistorie - herunder genstande af beskedent rumligt omfang, fx dørskilte og stempler.

3. Hvorfor samler vi?

Der er tale om et frivilligt supplement til den lovpligtige bevaring af arkivalier, som finder sted i samarbejde med Statens Arkiver, og hvor sidstnævnte på baggrund af løbende afleveringer huser universitetets officielle arkiv. Groft sagt er det Universitetshistorisk Udvalgs hensigt med tilvejebringelsen af supplerende materiale at etablere et arkiv (og i et vist omfang: museum) for universitetets "uofficielle" historie, dets kultur- og hverdagshistorie. Dette er som nævnt kun groft sagt, for vi har også i arkivet - og i det universitetshistoriske håndbibliotek - materiale, som fuldt ud tilfredsstiller mange af vore brugere, som typisk er jubilerende afdelinger og institutter, men også organisationer, museer og enkeltpersoner, som er i gang med et universitetshistorisk projekt.

Vi er i første omgang interesseret i, at ældre, uerstatteligt materiale ikke ender på forbrændingen, på loppemarkeder eller hos arvinger, der ikke ved noget om materialets universitetshistoriske værdi, men også nyere materiale har vores interesse, ikke mindst billeder (de bliver jo også gamle engang).

Hvis det ønskes, kan dele af materialet belægges med en åremålsklausul.

De skal ikke holde Dem tilbage, hvis De fx umiddelbart synes, at det, De ligger inde med, ikke rigtigt er noget at vise frem; slet ikke alt i vores samling er i sig selv guld værd og behøver selvfølgelig heller ikke at være det – for det er nemlig meget ofte i samspillet mellem de enkelte genstande – billeder såvel som andet – at det interessante sker, fx at muligheden for at rekonstruere små facetter af universitetshistorien opstår, eller - mere beskedent udtrykt – at det gøres muligt ved at sammenbygge disse elementer at konstruere fortællinger af sider af universitetets historie …

Så find roligt tingene frem og skriv eller ring til AU Universitetshistorie:

AU Universitetshistorie, Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1448, 8000 Århus C, tlf. 8715 3045, e-post-adresse: pl@adm.au.dk, hjemmeside: http://www.au.dk/uhu/velkommen

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygn. 1448