Aarhus Universitets segl

Foredrag 1943 af professor, dr.med. Aage Nielsen

Dette særtryk af overkirurg, professor, dr.med. Aage Nielsens foredrag "Bemærkninger om Religion og Videnskab" er - som det fremgår af Aage Nielsen s hilsen på omslaget - tilegnet professor, dr.theol. P.G. Lindhardt. Af det ledsagende kort anno 1943 fremgår, at P.G. Lindhardt havde overværet Aage Nielsens afholdelse af foredraget året forinden. Særtrykket og det tilhørende kort tilhører Universitetshistorisk Udvalg.