Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0127A - Matematikøvelseshold 1960erne og 1970erne

Tre ringbind med billeder af øvelseshold på Matematisk Institut i 1960'erne og 1970'erne. Ud over hold af matematikstuderende (2 ringbind) er der endnvidere en samling af billeder af hold bestående af økonomistuderende. Hovedsagelig med navneoplysning samt oplysninger om årstal og holdnummer.

  • Ringbind 1: Matematikstuderende 1960-1968
  • Ringbind 2: Matematikstuderende 1968-1974
  • Ringbind 3: Økonomistudernede   1971-1974

Samlingen er tilvejebragt og overdraget i maj 2014 af lektor em. Hans Anton Salomonsen, Institut for Matematik.

Anbragt på loft i 1448.

Det bør ved lejlighed undersøges, om de billeder af et ikke nærmere specificeret 'hold 61', som nævnes nederst i denne samling vedr. NAT/ST bør overflyttes: Link til oversigt vedr. nævnte samling