Aarhus Universitets segl

Da de studerende besatte Medicinsk Biokemi

Billeder fra besættelsen af Institut for Medicinsk Biokemi i 1979

AU Universitetshistorie har i februar 2016 fra Medicinerrådet modtaget (og scannet) de farvelysbilleder, som præsenteres herunder, og som udgør under en tiendedel af de billeder, der stammer fra institutbesættelsen.

Der er grænser for, hvad vi ved om det kronologiske forløb før og under institutbesættelsen, der blev indledt 28. november 1979 og varede i syv dage, og korrektioner til nedenstående billedtekster modtages derfor med taknemmelighed.

Helt på bar bund er vi dog ikke, for ud over, at billederne selvsagt hver især og i indbyrdes sammenhæng er særdeles 'meddelsomme', er vi så heldige at have bl.a. en journalistisk omtale af institutbesættelsen i universitetsavisen information og debat, nr. 23, der udkom 14. december 1979.

I nævnte publikation kan man i øvrigt også læse en slags kollektiv aktivistdagbog fra institutbesættelsen samt et "åbent brev" fra rektor Carl F. Wandel til de ulovligt aktionerende.

I de efterfølgende tre numre af bladet fortsattes diskussionen mellem universitetsmyndighederne og de aktionerende medicinstuderende.

De sidstnævnte kaldte sig i øvrigt "1. del A", og diskussionsbidrag herfra var - ud over en række fornavne -signeret "Pressegruppen, 1. del A".

Når vi i billedserien herunder kalder det spøgelse, som optræder på adskilige af billederne, for "1. del A-spøgelset", sker det på baggrund af studier i Medicinerrådets blad ACUTA, nærmere bestemt nr. 331, der udkom 19. september 1979, og hvor spøgelset er navngivet således (se dokumentation (pdf)).

Aktivisternes begrundelse for besættelsen af instituttet var, at statistikken viste, at stadig færre bestod 1. del A på et år - faktisk kun 13 %, hed det på en plakat - mens "resten bruger 1½-2 år". Studenterne mente, at der var sket stramninger "som følge af en kraftig udvidelse af de naturvidenskabelige fag på medicin" - herunder altså især biokemi - og at denne stramning var sket "på bekostning af de samfundsmedicinske fag".

"... som at malke whisky af en ko"