Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Da de studerende besatte Medicinsk Biokemi

Billeder fra besættelsen af Institut for Medicinsk Biokemi i 1979

AU Universitetshistorie har i februar 2016 fra Medicinerrådet modtaget (og scannet) de farvelysbilleder, som præsenteres herunder, og som udgør under en tiendedel af de billeder, der stammer fra institutbesættelsen.

Der er grænser for, hvad vi ved om det kronologiske forløb før og under institutbesættelsen, der blev indledt 28. november 1979 og varede i syv dage, og korrektioner til nedenstående billedtekster modtages derfor med taknemmelighed.

Helt på bar bund er vi dog ikke, for ud over, at billederne selvsagt hver især og i indbyrdes sammenhæng er særdeles 'meddelsomme', er vi så heldige at have bl.a. en journalistisk omtale af institutbesættelsen i universitetsavisen information og debat, nr. 23, der udkom 14. december 1979.

I nævnte publikation kan man i øvrigt også læse en slags kollektiv aktivistdagbog fra institutbesættelsen samt et "åbent brev" fra rektor Carl F. Wandel til de ulovligt aktionerende.

I de efterfølgende tre numre af bladet fortsattes diskussionen mellem universitetsmyndighederne og de aktionerende medicinstuderende.

De sidstnævnte kaldte sig i øvrigt "1. del A", og diskussionsbidrag herfra var - ud over en række fornavne -signeret "Pressegruppen, 1. del A".

Når vi i billedserien herunder kalder det spøgelse, som optræder på adskilige af billederne, for "1. del A-spøgelset", sker det på baggrund af studier i Medicinerrådets blad ACUTA, nærmere bestemt nr. 331, der udkom 19. september 1979, og hvor spøgelset er navngivet således (se dokumentation (pdf)).

Aktivisternes begrundelse for besættelsen af instituttet var, at statistikken viste, at stadig færre bestod 1. del A på et år - faktisk kun 13 %, hed det på en plakat - mens "resten bruger 1½-2 år". Studenterne mente, at der var sket stramninger "som følge af en kraftig udvidelse af de naturvidenskabelige fag på medicin" - herunder altså især biokemi - og at denne stramning var sket "på bekostning af de samfundsmedicinske fag".

1. del A-spøgelset viste sig første gang til introduktionsforelæsningen i biokemi i september 1979
... det studenter-mobiliserende væsen var i øvrigt også kendt under navnet "det grønne spøgelse" ... her er, som man ser, to af slagsen ...
Der blev på et tidspunkt forud for besættelsen afholdt et stormøde i Bartholinbygningen: mødet drejede sig studieforhold for de medicinstuderende og ikke mindst om den vægt, som biokemi havde i de samlede eksamenskrav til 1. del A-prøven. Det vides dog ikke, om billedet stammer fra dette møde ...
... og "den endelige konfrontation", som nævnes på plakaten her, er formentlig identisk med besættelsen af instituttet ...
1. del A-spøgelset var overalt - også på små og store mærkater ...
De yderdøre, som ikke blev bevogtet under besættelsen, blev barrikaderet ...
... og der blev lavet skilte til en planlagt demonstration ...
... og bannere til at hænge op på bygningens facade ...
... og det var måske lidt besværligt at få bannerne hængt op ...
... men op kom de ...
... og i mulm og mørke sprayede 1. del A-spøgelset de aktionerendes krav på asfalten uden for instituttet ...
... og sneg sig derpå indendørs i varmen igen ...
... og her er de ord, som spøgelset skrev, og som forbipasserende kunne studere dagen efter ...
Spøgelset var overalt: på kalendere (sammen med bl.a. solidaritetsmærke til støtte for "asfaltarbejdernes aktion") ...
... og på sen-70'er-klædte bagdele ... såvel indendørs
... som udendørs ...
... og under aktivisternes fødder ...
...og på toiletternes cisterner ...
... og 1. del A-spøgelset i triptykon plakatform dannede baggrund, da Det Lægevidenskabelige Fakultets dekan Palle Juul-Jensen ankom i silende regn og pudsede sine briller med sit lommetørklæde, men ikke fik nogen forhandlinger i gang og ikke måtte komme indenfor ...
... og indendørs måtte aktivisterne naturligvis holde orden på kommunikationsmaterialet og de offentlige kommentarer samt støtteerklæringer ...
... og der blev også plads til at ophænge fotografier taget af en tv-skærm under TV Avisen, som Danmarks Radio (DR) sendte hver aften 19:30, og som åbenbart en dag havde bragt en reportage fra det besatte institut ...
... og efter at besættelsen var ophørt, forestod der naturligvis et større oprydningsarbejde. Besættelsen blev ophævet, da studenterne mente at kunne konstatere, at der var forhandlingsvilje hos biokemikerne

"... som at malke whisky af en ko"