Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0100-A - Højspændingshallen 1939

Via lektor Erik Lægsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, er der i forsommeren 2008 tilgået udvalget to fotoalbum med billedmateriale vedr. Højspændingshallen (Højspændingslaboratoriet). Materialet stammer fra 1939-1941.

Samlingen omfatter i alt ca. 210 fotos.

Der er for størstedelens vedkommende tale om amatørfotos af vekslende teknisk kvalitet; en mindre del af billederne i album 2 med teknisk apparatur som motiv bærer dog en professionel fotografs præg.

En del af optagelserne er på bagsiden forsynet med kommentarer til motiverne - fx om de enkelte trin i byggeprocessen.

Ud over Højspændingshallens opbygning og indretning medsamt inventar ses på billederne omgivelserne, indledende opmålinger, murerarbejdsmænd i funktion, Ortopædisk Hospital (under opførelse og ved kransehejsning etc.), andre universitetsbygninger og professorvillaer samt Barnows Tømmerhandel.